Strona główna POWIATY ,,Lasowiackie żniwa’’ w Baranowie Sandomierskim

,,Lasowiackie żniwa’’ w Baranowie Sandomierskim

„Lasowiackie żniwa” to projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Sztuki
w Warszawie. W programie odbyły się warsztaty: kroju, szycia oraz haftu strojów lasowiackich, śpiewu śpiwek czyli piosenek żniwnych
i dożynkowych oraz wicia tradycyjnego wieńca dożynkowego z konkursem na koniec.

Głównym celem projektu był powrót do ginących tradycji naszego regionu.

Na różnego rodzaju imprezach plenerowych często , a wręcz masowo Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje czy też osoby indywidualne biorące czynny udział w organizacji tych wydarzeń lub w prezentacji swoich regionalnych potraw, rękodzieła itp. ubierają się w stroje nie mające nic wspólnego z prezentowanym regionem. Często elementami, tychże strojów są motywy kaszubskie, krakowskie, góralskie, rzadziej rzeszowskie. Mało która grupa prezentuje się w strojach, takich w jakich chodzili nasi przodkowie. Nasze stroje są bardzo skromne jak lud,
z którego pochodzimy. Nie mamy powodu wstydzić się, ani odcinać się od własnych korzeni tylko dlatego, że to był biedny naród.  Ponieważ to nasi Pradziadkowie i Dziadkowie wyrwali tę ziemię, na której żyjemy, Puszczy Sandomierskiej. To Oni bardzo ciężką swoją pracą wykarczowali drzewa, żeby ziemię uprawiać, budować zakłady pracy i w końcu kształcić swoje ukochane dzieci, żeby im było lżej. Natomiast im nie było łatwo. Kosztowało ich to wielu wyrzeczeń. Dlatego należą im się pomniki, za ich spracowane ręce, za przeorane bruzdami od słonecznej spiekoty twarze. Za to kim dzisiaj jesteśmy. Oni również po zebranych plonach umieli podziękować za nie Panu Bogu, niosąc do kościołów piękne wieńce wyplatane z najpiękniejszych kłosów zbóż, ziół i kwiatów, z których wypływały i trzepotały na wietrze kolorowe wstążki.

Zwieńczeniem tych warsztatów był konkurs pt.: „Najpiękniejszy, tradycyjny wieniec dożynkowy”. Jeżeli konkurs to były również nagrody.

Do konkursu przystąpiło 14 grup wieńcowych z terenu gminy Baranów Sandomierski i okolicznych miejscowości.

Komisja w składzie : Jolanta Dragan- Kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Anna Grabowska – p.o. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz Barbara Grott- Radna Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 30 sierpnia 2020 roku
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim dokonała werdyktu, który przedstawia się następująco:

 

I miejsce: 2 równorzędne I nagrody po 800 zł. każda otrzymali:

– Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki” z Dąbrowicy

– Koło Gospodyń Wiejskich z Baranowa Sandomierskiego „Lasowiaczki”

 

II miejsce: 3 równorzędne nagrody po 700 zł. każda otrzymali:

– Kazimiera Malinowska z Siedleszczan,

– Koło Gospodyń Wiejskich z Durdów,

– Sołectwo Zaduszniki,

 

III miejsce: 2 równorzędne nagrody po 600 zł. każda otrzymali:

– Sołectwo Dymitrów Mały,

– Sołectwo Suchorzów.

 

IV miejsce: 3 równorzędne nagrody po 400 zł. każda otrzymali:

– Koło Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach,

– Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczakach,

– Grupa Wieńcowa z Wojkowa

 

V miejsce : 4 równorzędne nagrody po 350 zł. każda otrzymali:

– Koło Gospodyń Wiejskich ze Skopania,

– Anna Kulig ze Skopania,

– Koło Gospodyń Wiejskich z Marków,

– Sołectwo Przykop

Nagrody zostały ufundowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Etno Polska 2020”.

Komisja podkreśliła wysoki poziom konkursu, o czym świadczy stosunkowo duża ilość zgłoszonych wieńców.

www.baranowsandomierski.pl