Strona główna POWIATY Kwalifikacja wojskowa 2020

Kwalifikacja wojskowa 2020

3 lutego 2020 roku na terenie województwa podkarpackiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Obowiązkiem stawienia się przed komisją lekarską objęci są przede wszystkim mężczyźni z rocznika 2001 oraz roczników starszych, którzy nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony, jak również kobiety wytypowane przez WKU.

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego informuje się, iż kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Stalowej Woli zostanie przeprowadzona w okresie:

Mężczyźni:

23.03.- 27.03.2020

30.03.-03.04.2020

06.04. -09.04.2020

Kobiety: 30.04.2020

Kwalifikację wojskową na terenie miasta Stalowej Woli przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska powołana zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego, w budynku Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli, ul. gen. L. Okulickiego 83, w dni robocze.

Każda osoba podlegająca kwalifikacji otrzyma od Prezydenta Miasta imienne wezwanie z podanym terminem i miejscem w którym należy się stawić oraz dokumenty jakie należy ze sobą zabrać, tj:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • dokumentację medyczną, jeżeli osoba wezwana się leczy
  • aktualną fotografię o wym. 3×4 cm bez nakrycia głowy
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania  informują również rozplakatowane obwieszczenia wojewody na terenie miasta oraz w szkołach średnich, a także w placówkach oświatowo-wychowawczych. 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

www.stalowawola.pl