Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Którędy S74? Stanowisko władz Tarnobrzega

Którędy S74? Stanowisko władz Tarnobrzega

Nie ulega wątpliwości – budowa drogi ekspresowej S74 jest kluczowa dla rozwoju miasta i regionu. Wątpliwości nie ma też w innej kwestii – niektóre z zaproponowanych przez wykonawcę drogi warianty jej przebiegu budzą emocje. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 24 lipca br. prezydent Tarnobrzega przedstawił stanowisko władz miasta określające preferowane przebiegi trasy S74 przez teren Tarnobrzega.

W ślad za zorganizowaną 13 lipca akcją informacyjną zorganizowaną z inicjatywy wykonawcy drogi S74, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, władze miasta przeprowadziły pogłębioną dyskusję z przedstawicielami osiedli miejskich szczególnie zainteresowanych przebiegiem S74. – Ważąc wszystkie interesy, wypracowane zostało stanowisko władz Tarnobrzega określające preferowane przebiegi trasy S74 przez teren miasta akceptowalne dla mieszkańców, jak i mające na uwadze rozwój miasta – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Władze miasta jako najbardziej preferowany przyjęły wariant W1A (oliwkowy) z nowym łącznikiem (żółty) do wariantu TGD/W3 (pomarańczowy/zielony). Opis przebiegu: węzeł w Samborcu – wariant W1A (oliwkowy) na odcinku od węzła w Samborcu do ronda w Tarnobrzegu-Zakrzowie na drodze wojewódzkiej DW723 – przebieg nowym łącznikiem (kolor żółty na mapce, która stanowi załącznik do niniejszego pisma) w kierunku miejsca, w którym w wariantach TGD/W3 zaproponowano węzeł w Tarnobrzegu-Sobowie, i dalej wyjście z miasta w kierunku wschodnim wariantem TGD/W3 (stosownie do doboru promienia łuku w kierunku północno-wschodnim).

Zdaniem władz Tarnobrzega, wariant ten optymalizuje wszystkie interesy miasta i lokalnych społeczności, budując szerokie społeczne poparcie. – Z jednej strony taka trasa omija osiedla mieszkalne w akceptowalny dla reprezentantów tych osiedli sposób, z drugiej, przebiega w odpowiedniej bliskości miasta i łączy się z planowaną drogą obwodową – podkreśla prezydent Bożek. Ponadto, przebieg S74 przez okolice obecnie zaplanowane jako węzeł w Tarnobrzegu-Sobowie otwiera w przyszłości drogę do włączenia w tym miejscu w tok S74 przyszłej trasy S9 biegnącej od strony południowej (od Rzeszowa) w celu uwspólnienia biegu na odcinku Tarnobrzeg-Opatów z trasą S74 i wygenerowania w ten sposób istotnych oszczędności kosztowych po stronie GDDKiA oraz korzyści rozwojowych dla regionu. Trasa S9 jest obecnie rozważana jako jeden z kluczowych projektów w ramach nowej strategii województwa podkarpackiego – Podkarpacie 2030+.

Jako wariant alternatywny władze Tarnobrzega proponują wariant W1A (oliwkowy) w wersji przedstawionej przez GDDKiA. – Wariant ten byłby alternatywą w przypadku braku możliwości wytyczenia drogi S74 z wykorzystaniem nowego  łącznika i fragmentów wariantów W1A oraz TGD. Przebieg ten zabezpiecza większość interesów miasta, a mianowicie lokalizuje węzeł na S74 w Tarnobrzegu-Zakrzowie na rondzie w toku DW723, a więc w akceptowalnej odległości od miasta, łączy się z drogą obwodową oraz omija osiedla mieszkalne. Jednak wariant ten nie wyklucza, ale utrudnia w przyszłości poprowadzenie trasy S9 w optymalnym z punktu widzenia potrzeb rozwojowych i akceptowalnym dla lokalnych społeczności przebiegu. Wydaje się jednak, że przebieg ten jest mniej perspektywiczny z perspektywy planowanego połączenia S74 z przyszłą trasą S9 – dodaje prezydent Tarnobrzega.

www.tarnobrzeg.pl