Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Krok do kariery – ciekawe warsztaty rozwijające zainteresowania w Zespole Szkół nr 2...

Krok do kariery – ciekawe warsztaty rozwijające zainteresowania w Zespole Szkół nr 2 „Rolniku”

Pomimo pandemii młodzież ucząca się w „Rolniku” ma możliwość rozwijania swoich pasji    i zainteresowań. W ramach współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uczniowie mogą dokształcać się bezpłatnie, poszerzając swoją wiedzę i rozwijając uzdolnienia. Z szansy tej skorzystali  uczniowie z technikum ekonomicznego, technikum logistyki, technikum spedycji, technikum eksploatacji portów i terminali, technikum hotelarstwa i technikum rachunkowości, którzy zgłosili chęć udziału w osiemnastogodzinnych, bezpłatnych warsztatach lotniczych, multimedialnych i graficznych w ramach projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków”. Szkolnym koordynatorem współpracy z uczelnią jest Pani Bogusława Serwan – Partyńska. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji uczniów, którzy będą w niedługim czasie uczestnikami rynku pracy.

Wszystkie warsztaty są bardzo ciekawe, ale uczniowie mogli wybrać tylko jeden z nich. Ekonomiści i uczniowie technikum rachunkowości w większości zdecydowali się na udział w warsztatach multimedialnych. Pozwolą one nabyć podstawowe umiejętności z zakresu produkcji i obróbki materiałów multimedialnych oraz ich prezentacji. Uczniowie doskonale wiedzą, że konwergencja mediów, upowszechnianie przekazów crossmedialnych oraz mediatyzacja życia społecznego sprawiają, że wymienione umiejętności stają się przydatne a nawet konieczne dla optymalnego funkcjonowania w wielu sytuacjach społecznych i zawodowych, dlatego finansiści z „Rolnika” postawili na multimedia.

Hotelarze zdecydowali się na warsztaty graficzne, które  mają na celu przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stwarzanie warunków nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Natomiast największą popularnością wśród logistyków, spedytorów i uczniów technikum eksploatacji portów i terminali cieszyły się warsztaty lotnicze, który obejmowały ciekawe zagadnienia związane z bliską uczniom branżą m.in. wprowadzenie do rynku przewozów lotniczych, zarządzanie portami lotniczymi, określanie i analiza strefy nacisku lotniska , praca menedżera linii lotniczych aspekty organizacji i finansowania, koszty i przychody linii lotniczych, zarządzanie sieciami linii lotniczych, przeglądy i utrzymanie floty lotniczej oraz bezpieczeństwo i ochrona w portach lotniczych.

Dodatkowo każdy uczeń mógł zgłosić się do udziału w warsztatach rozwijających kompetencje miękkie w ramach zadania „Znajdź pomysł na siebie”. Młodzi ludzie  mogli wybrać jedną z pięciu propozycji tematycznych tj.: „Orientacja na karierę”,  „Kreatywność w pracy”, „Kreatywny lider”,  „Stres przyjaciel czy wróg”  oraz  „Czas na karierę – zdecyduj dobrze o swojej przyszłości” .

Po zakończeniu warsztatów młodzież będzie wiedziała więcej o sobie, czyli będzie potrafiła odpowiedzieć na pytania: kim jestem, czego potrzebuję, jakie posiadam uzdolnienia i kompetencje. Uczniowie dowiedzą się również jak wygląda aktualnie rynek pracy. Poznają możliwe ścieżki kariery zawodowej i na tej podstawie będą mogli zdefiniować swoje cele i plany zawodowe. Młodzież na pewno będzie lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy.

www.tarnobrzeg.pl