Strona główna POWIATY Koronawirus – apel do mieszkańców Stalowej Woli

Koronawirus – apel do mieszkańców Stalowej Woli

Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju dotyczącą zagrożenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i  władz państwowych, w trosce o zdrowie i życie mieszkańców Stalowej Woli, jak również pracowników ich obsługujących, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum. Urząd obsługuje w bezpośrednich kontaktach tylko w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki. Ciągłość pracy jest zachowana, wszelkie decyzje wydawane są na bieżąco. Ze względu na panujące zagrożenie, dofinansowanie z budżetu Miasta kosztów organizacyjnych różnych wydarzeń, projektów, przedsięwzięć  jest wstrzymane do odwołania. W związku powyższym wszystkie wnioski, w tym wnioski o Patronaty Honorowe będą rozpatrywane negatywnie.

Prosimy nie lekceważyć zagrożenia i stosować się do zasad społecznej kwarantanny polegającej na maksymalnym ograniczeniu wyjścia z domu.

Ze względu na ograniczenie zajęć szkolnych i zalecenie przebywania dzieci i młodzieży w domach zabrania się przychodzenia z dziećmi do urzędów
i instytucji.

Prosimy o wyrozumiałość, jeżeli załatwianie spraw urzędowych nie będzie tak sprawne, jak do tej pory.

Wszystkie działania podejmowane są w trosce o mieszkańców.

Bardzo prosimy o załatwienie spraw w wydziałach urzędu poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną

Wykaz kontaktów do poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Woli

 

Nazwa wydziału Telefon Email:
Sekretariat Prezydenta Miasta 15 847 93 24 um@stalowawola.pl
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta 15 643 35 66 um2@stalowawola.pl
Wydział Promocji, Kultury
i Sportu
15 643 35 98 mdymowska@stalowawola.pl
Wydział Organizacji
i Informatyzacji
15 643 35 53 aswiatek@stalowawola.pl
Wydział Budżetu
i Finansów
15 847 93 21 abidas@stalowawola.pl
Wydział Planowania, Przygotowania Inwestycji
i Ochrony Środowiska
15 643 34 16 mtecza@stalowawola.pl
Wydział Realizacji Inwestycji
i Transportu
15 643 34 51 kstarzomczyk@stalowawola.pl
Urząd Stanu Cywilnego 15 643 34 02 akostka@stalowawola.pl
Wydział Spraw Obywatelskich 15 643 34 83 mkopera@stalowawola.pl
Wydział Podatków
i Opłat Lokalnych
15 643 34 62 mszkolak@stalowawola.pl
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
15 643 34 87

15 643 34 88

mczk@stalowawola.pl
Wydział Mienia Gminnego
i Gospodarki Lokalami
15  643 34 81 achwalka@stalowawola.pl
Wydział Edukacji i Zdrowia 15 643 34 10 hwolos@stalowawola.pl
Wydział Świadczeń Rodzinnych
i Społecznych
15 643 34 84 mpedlowska@stalowawola.pl
Wydział Administracyjno – Gospodarczy 15 643 34 42 akrason@stalowawola.pl
Biuro Rady Miejskiej 15 643 34 01 akutyla@stalowawola.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 15 643 35 71 iod@stalowawola.pl
Biuro ds. windykacji należności pieniężnych 15 643 35 89 mkolecka@stalowawola.pl

 

www.stalowawola.pl