Strona główna POWIATY Konsultacje S74

Konsultacje S74

Trwają konsultacje dotyczace budowy drogi ekspresowej S74. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolnikach z mieszkańcami gminy Gorzyce spotkali się przedstawiciele firmy Transporojekt Gdański, działający w imieniu GDDKiA oddział w Rzeszowie.

Zorganizowane spotkanie nie wynikało z obowiązujących przepisów, a zostało przeprowadzone z inicjatywy inwestora. Celem spotkania było przedstawienie wariantów przebiegów drogi oraz poznanie opinii i sugestii mieszkańców.

 

Przez wykonawcę zostały zaproponowane cztery warianty, które będą przechodziły przez gminę Gorzyce. – Jako samorząd będziemy lobbować za wariantem 3 i TGD. To propozycje najmniej inwazyjne dla mieszkańców jak i infrastruktury gminnej. Oba warianty przechodzą głównie terenami zalesionymi i biegną przy granicy gminy Gorzyce z gminą Grębów. W obu przypadkach nie byłoby konieczności wysiedlania mieszkańców, jak i przebudowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej czy gazowej – informuje Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

Warianty 1 i 4 dzielą gminę w okolicach Furman. W przypadku pierwszej propozycji pod budowę drogi będzie konieczne wysiedlenie rodzin, pod drogę zabrany zostałaby budynek szatni LZS w Furmanach, część boiska oraz placu gminnego, na którym obecnie planowana jest rozbudowa remizy w Furmanach, również w przypadku wariantu 4 trzeba byłoby się liczyć z wysiedleniami. –

Podczas spotkania zwracaliśmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Te dwa warianty w zaproponowanej formie budzą nasze wątpliwości zarówno pod względem ewentualnego zagrożenia przeciwpowodziowego, ale też logistyki związanej z przemieszczaniem się mieszkańców po terenie gminy, jak również dojazdem rolników do pól uprawnych – podkreśla Leszek Surdy.

W spotkaniu licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy. Ze strony mieszkańców padło wiele merytorycznych pytań do wykonawców. Szczególnie mieszkańców interesowały zasady wykupu gruntów. Wszystkie sugestie i opinie zostały odnotowane przez organizatorów spotkania i zostaną przekazane projektantom.

Ponadto w ciągu 14 dni, czyli do 28 lipca br. każdy z mieszkańców ma możliwość przekazania swoich sugestii. Można to zrobić poprzez formularz. Po wypełnieniu wystarczy odesłać go pocztą na adres Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Pracownia Projektowa w Warszawie, ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro.w-wa@tgd.pl z dopiskiem Akcja Informacyjna „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów-Nisko”.

Formularz do pobrania, jak i cała dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej gminy Gorzyce – http://www.gminagorzyce.pl/j3/index.php/serwis-tematyczny/gmina/3427-projektowanie-drogi-s74 jak i stronie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad – https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7940/s74-opatow-nisko

Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowana analiza wielokryteriowa, w której zostaną uwzględnione najbardziej optymalne dla inwestycji kryteria społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i techniczne.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem opracowanie projektu budowlanego oraz realizacja inwestycji planowana jest na lata 2025 – 2028.

www.gminagorzyce.pl