Strona główna POWIATY Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Tarnobrzeski do realizacji organizacjom pozarządowym w 2023 roku.

Powyższe związane jest z przygotowywanym projektem Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 i dotyczy planowania priorytetowych zadań publicznych w poszczególnych obszarach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.).
Jednocześnie informujemy, że możliwe jest zgłaszanie także innych uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu (np. pozafinansowych form współpracy).

Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem.

Oczekujemy na opinie i wnioski do 22 września 2022 roku.

Należy je składać na piśmie w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, w Sekretariacie lub elektronicznie: pozarzadowe@tarnobrzeski.pl

Z Programem Współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2022 można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

Załącznik:
wzór zgłoszenia propozycji zadań publicznych do programu współpracy realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2023r.

tarnobrzeski.pl