Strona główna POWIATY Konkurs plastyczny #dobrybopolski #dobryboświętokrzyski

Konkurs plastyczny #dobrybopolski #dobryboświętokrzyski

Aż 9 filii Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” wzięło udział w Konkursie #dobrybopolski, #dobryboświętokrzyski. Swoje konkursowe prace wykonali wychowankowie świetlic w Czajkowie Południowym, Dobrej, Kurozwękach, Sielcu, Staszowie przy ul. Szkolnej oraz Jana Pawła II, Wiązownicy-Kolonii, Wólce Żabnej oraz Woli Osowej. Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, a wydarzenie patronatem honorowym objęła poseł na sejm RP oraz wiceminister sportu Pani Anna Krupka.

Każdy uczestnik miał za zadanie wykonać pracę plastyczną, która zaprezentuje wybrany produkt z regionu świętokrzyskiego oraz udokumentowanie za pomocą zdjęć trzech etapów jej wykonywania: przygotowania materiałów, pracy w trakcie wykonania oraz efektu końcowego.

Ideą konkursu było zwiększenie zainteresowania regionalnymi produktami, wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat Świętokrzyskiego, jego historii oraz obecnego potencjału rozwojowego naszego województwa.

Na „Konkurs plastyczny #dobrybopolski #dobryboświętokrzyski” wpłynęło 200 prac z całego województwa, w tym 9 prac przygotowanych przez dzieci i młodzież z terenu gminy Staszów.

www.staszow.pl