Strona główna POWIATY mielecki Konkurs „Kultura w Mielcu – oczami dziecka”

Konkurs „Kultura w Mielcu – oczami dziecka”

Prezydent Miasta Mielca, Dyrektor MOSiR Mielec oraz Spółdzielczy Dom Kultury  Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu zapraszają do udziału w konkursie plastycznym KULTURA w Mielcu – Oczami Dziecka”.

Temat prac plastycznych powinien zawierać odpowiedź na pytanie jak dzieci widzą i co rozumieją pod hasłem szeroko pojętej kultury w Mielcu, z czym kojarzy im się kultura, z konkretnymi imprezami, wydarzeniami kulturalnymi,  miejscami czy może z twórcami kultury, czego im brakuje w ofercie kulturalnej naszego miasta,  w czym chciały by uczestniczyć… a może co współtworzyć.

Konkurs ma charakter otwarty. Jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoły podstawowe). Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Praca plastyczna na kartce o formacie nie mniejszym niż A4 zgłoszona do konkursu  powinna być wykonana samodzielnie dowolną techniką – nie może być wcześniej zgłoszona do innego konkursu.

Do pracy należy dołączyć 3 oświadczenia rodziców lub opiekunów dziecka. Prace  należy dostarczać  do Spółdzielczego Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu, ul. Kusocińskiego 13 A. Ostateczny termin oddania prac upływa we środę 25 maja włącznie. Do pracy należy dołączyć przytwierdzoną na odwrocie kopertę z kartą zgłoszeniową zawierającą:

  • W przypadku prac indywidualnych – Imię i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna / rodzica;
  • W przypadku prac zgłaszanych przez instytucję / przedszkole, szkoła i inne /: nazwa instytucji, imię i nazwisko nauczyciela / instruktora, telefon kontaktowy do nauczyciela/ instruktora. oraz dane autora pracy (imię i nazwisko klasa i wiek)

Prace oceniane będą pod względem zgodności z regulaminem konkursu,
walorów estetycznych, staranności i kreatywności. Komisja Konkursowa przyzna I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w następujących  kategoriach:

  • I kategoria  wiekowa – dzieci w wieku przedszkolnym,
  • II kategoria wiekowa – dzieci  klas 1 – 3 szkoły podstawowej,
  • III kategoria wiekowa – dzieci klas 4 – 8 szkoły podstawowej,

Wszelkie informacje o konkursie udzielane będą w SDK pod nr. Tel. 17 58-55-342 od poniedziałku do piątku w godzinach 12: 00  – 18. 00.

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE

mielec.pl