Strona główna POWIATY Konferencja w hołdzie profesorowi Janowi Józefczukowi

Konferencja w hołdzie profesorowi Janowi Józefczukowi

Wspomnienie o profesorze Janie Józefczuku, nieżyjącym już znanym pediatrze, byłym ordynatorze Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie i Oddziału Dziecięcego w Sandomierzu, było tematem Medycznego Spotkania Naukowego zorganizowanego w miniony piątek, 3 września, przez Państwową Uczelnię Zawodową, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie i Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.

– Organizując tę konferencję oddajemy hołd panu profesorowi – mówiła dr hab. Anna Szylar, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. – Doceniamy jego wielkie osiągnięcia i ogromne serce jakim darzył nas wszystkich  czerpiących z jego wiedzy.

Biografię profesora Jana Józefczuka przedstawił dr n. medycznych Rafał Czarnecki z Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.  Pierwszy z prelegentów przypomniał, że Jan Józefczuk, pediatra gastroenterolog dziecięcy, profesor Uniwersytetu Medycznego  Rzeszowie,  urodził się 3 stycznia 1955 roku w Kodniu. W roku 1980 ukończył wydział lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. W tym samym roku został zatrudniony w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Medycznej w Nowej Dębie, początkowo jako lekarz stażysta,  później jako asystent w oddziale dziecięcym.

Specjalizację I stopnia z pediatrii uzyskał w 1984 roku, zaś II stopnia w 1989. W styczniu 1996 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Warszawie.  Od 1 sierpnia 1997 roku do 1 maja 2008 roku  sprawował funkcję ordynatora Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, a następnie, od 24 czerwca 2008 roku, ordynatora Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Od 1990 roku był organizatorem corocznych obozów naukowo – szkoleniowych dla studentów UM w Warszawie, początkowo w Nowej Dębie, następnie w Sandomierzu. Organizował konferencje naukowe w Baranowie Sandomierskim i Sandomierzu z udziałem znanych i cenionych profesorów. Sam był autorem wielu prac naukowych i artykułów publikowanych w prasie polskiej i zagranicznej. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Gastroenterologii, Hematologii i Żywienia Dzieci.

W roku 2012 został uhonorowany przez biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza tytułem „Protektor Vitae” dla zasłużonych obrońców życia i zdrowia ludzkiego.

Wiosną 2017 roku wiadomość o jego ciężkiej chorobie nie przerwała jego pracy naukowej.

Zmarł 25 czerwca 2019 roku w wieku 63 lat.

Tuż po wystąpieniu dr Rafała Czarneckiego, starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł wspominał prof. Józefczuka, z którym przez wiele lat się przyjaźnił.  – Profesor Jan Józefczuk był człowiekiem, który stale szukał mądrości i wiedzy.  W czasie naszych spotkań wielokrotnie rozmawialiśmy o sensie życia, najważniejszych wartościach, istocie poświęcenia, służbie drugiemu człowiekowi – wspominał Jerzy Sudoł. Przypomniał też, że Jan Józefczuk był  mądrym i dobrze  wykształconych lekarzem, który potrafił zdobyć zaufanie najmłodszych pacjentów. Starosta wspominał także postać doktora Jerzego Zybaczyńskiego, ordynatora oddziału dziecięcego nowodębskiego szpitala, który był nauczycielem i mistrzem dla jego przyjaciela.

Po wspomnieniach o profesorze rozpoczęły się wykłady zaproszonych gości. O aktualnych wytycznych antybiotykoterapii w zakażeniach przewodu pokarmowego mówił prof. dr hab. Andrzej Radzikowski z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykład poświęcony eozynofilowemu zapalaniu przełyku wygłosił dr n. med. Marcin Dziekiewicz z tej samej kliniki Uniwersytetu Warszawskiego .

O małym pacjencie w oddziale i kreatywnych działaniach pielęgniarki mówiły Joanna Karwatowska ze Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu oraz Krystyna Karnas z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu.

Konferencję zakończył wykład dr n. o zdrowiu Jolanty Dyndur  oraz dr Haliny Kalandyk z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PUZ, noszący tytuł „Problemy rodziny wychowującej niepełnosprawne dziecko”.

Prócz wykładowców i pracowników służby zdrowia z całego regionu, w konferencji wzięli udział również członkowie rodziny prof. Jan Józefczuka, jego żona Ewa Struk-Józefczuk, także lekarz, oraz  syn Paweł, również  lekarz medycyny, córka Maria i wnuki.

Patronat honorowy nad konferencją spracowali starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, prof. Dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr n. med. Marek Kos, dyrektor naczelny Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu oraz starosta sandomierski Marcin Piwnik.

tarnobrzeski.pl