Strona główna POWIATY Koncepcje zmiany organizacji ruchu dla ulicy Kołłątaja i ulicy Komisji Edukacji Narodowej

Koncepcje zmiany organizacji ruchu dla ulicy Kołłątaja i ulicy Komisji Edukacji Narodowej

Mając na uwadze otrzymywanie licznych sygnałów od mieszkańców osiedla „Wschód” oraz od Radnych Rady Miejskiej w Staszowie rozważa się dokonanie zmiany organizacji ruchu dla ulicy Kołłątaja oraz ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Staszowie.

W związku z powyższym zostały opracowane trzy nowe koncepcje zmiany organizacji ruchu na ulicy Kołłątaja oraz ulicy Komisji Edukacji Narodowej.

Pierwsza z koncepcji zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na całej długości ulicy Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Kołłątaja, z wjazdem od ulicy Konstytucji 3-go Maja (koncepcja nr 1). Kolejna zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na całej długości ulicy Kołłątaja i ulicy Komisji Edukacji Narodowej, z wjazdem od ulicy Mickiewicza (koncepcja nr 2). Trzecia nowa koncepcja zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na całej długości tylko ulicy Kołłątaja, z wjazdem od ulicy Mickiewicza i tym samym pozostawienie ulicy Komisji Edukacji Narodowej jako ulicy dwukierunkowej (koncepcja nr 3). Możliwym jest również pozostawienie dotychczasowej organizacji ruchu, z uwzględnieniem uzupełnienia oznakowania pionowego o nowe znaki „B-36” (zakaz zatrzymywania się) w wyznaczonych miejscach (koncepcja nr 4).

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi koncepcjami i przedstawienie własnego stanowiska w tej sprawie na załączonym poniżej druku. Swoje stanowisko należy przedłożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 osobiście lub mailowo na adres biuro@staszow.pl w terminie do 18 maja 2021 roku.

www.staszow.pl