Strona główna POWIATY Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń społecznych

Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń społecznych

Informujemy, że wypłata gotówkowych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba według harmonogramu:

w dniu 28 maja 2020 r.
godzina wypłaty           pierwsza litera nazwiska świadczeniobiorcy
8:oo  – 9:oo                                  A, B, C, D
9:oo  – 10:oo                                  E, F, G, H
10:oo – 11:oo                                        K
11:oo – 12:oo                                   I, J, L, Ł
12:oo – 13:oo                                        M

w dniu 29 maja 2020 r.
godzina wypłaty           pierwsza litera nazwiska świadczeniobiorcy
8:oo  – 9:oo                                    N, O, T
9:oo  – 10:oo                                      P, R
10:oo – 12:oo                                        S
12:oo – 13:oo                                  U, W, Z, Ż

Wypłata świadczeń nastąpi na podstawie okazanego przez świadczeniobiorcę dowodu osobistego.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonych godzinach i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

      Osoby, które nie będą mogły odebrać świadczeń w wyznaczonych godzinach, mogą odebrać w innych godzinach, w wyznaczonych dniach, tj. 28 i 29 maja br. 

ŚS/EM

www.nowadeba.pl