Strona główna POWIATY Komunikat dotyczący sposobu załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym

Komunikat dotyczący sposobu załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu informuje, że od 19 maja 2020r. wznawia przyjmowanie petentów w ograniczonym zakresie wyłącznie w przypadkach w których załatwienie spraw w formie korespondencyjnej lub elektronicznej (email, ePUAP) nie jest możliwe.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy wyłącznie w wyznaczonych tymczasowych punktach obsługi petentów bez możliwości wejścia do Wydziałów i Referatów.

W celu usprawnienia kontaktów i nie narażania Państwa na zagrożenie związane z epidemią prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu umówienie konkretnej godziny wizyty.

Numery  telefonów są opublikowane na stronie internetowej www.tarnobrzeski.pl wywieszone na wykazie w drzwiach wejściowych do budynku i na drzwiach bocznych. Informacji udziela również ochrona budynku.

W kontakcie bezpośrednim z urzędnikiem i w kolejce obowiązuje zasada zachowania dystansu, prawidłowego założenia maski (zasłonięcia ust i nosa, stosowania rękawiczek ochronnych i używania własnego długopisu).

W tymczasowym punkcie obsługi po prawej stronie budynku można kontaktować się w sprawach m.in:

  • Rejestracji pojazdu
  • Praw jazdy
  • Ochrony środowiska
  • Rolnictwa i leśnictwa

W tymczasowym punkcie obsługi po lewej stronie budynku można kontaktować się w sprawach m.in.:

  • Geodezji i kartografii
  • Budownictwa
  • Pomocy społecznej

Możliwe będzie dokonywanie płatności związanych ze sprawą (preferowana płatność kartą) w kasie Starostwa na parterze budynku.

W przypadku dłuższego oczekiwania na umówione spotkanie w punkcie tymczasowym prosimy o kontakt telefoniczny z urzędnikiem.

Wszelkiego rodzaju dokumenty można składać do urny zlokalizowanej za głównymi drzwiami wejściowymi w holu budynku z wyjątkiem spraw związanych z rejestracją pojazdu i prawami jazdy. Dokumenty te składamy po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Wydziału Komunikacji).

Duże gabaryty np. projekty budowlane, do  dużego  pojemnika. Dokumenty składamy do urn opisanych jako Starostwo Powiatowe.

Ze względu na przyjęty tryb obsługi załatwienie pojedynczej sprawy może trwać dłużej niż przed  wybuchem pandemii.

www.tarnobrzeski.pl