Strona główna POWIATY Komunikat dot. rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Komunikat dot. rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, iż zgodnie z § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Oznacza to, że na terenie województwa świętokrzyskiego nie ma zastosowania harmonogram rekrutacji określony Zarządzeniem nr 3/2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Wobec powyższego termin 11 maja 2020 r. wyznaczony jako dzień rozpoczęcia rekrutacji elektronicznej i składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Sandomierski jest terminem nieaktualnym.

Wszystkie pozostałe terminy wynikające z Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 r. przestały obowiązywać.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół ponadpodstawowych zostaną ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i dostosowane do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Harmonogram zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Aktualne informacje w sprawie zasad rekrutacji są zamieszczane na bieżąco na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz na stronach poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

https://kuratorium.kielce.pl/42963/komunikat-w-sprawie-zmian-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021/

www.powiat.sandomierz.pl