Strona główna POWIATY Komunikat dot. pracy Starostwa Powiatowego

Komunikat dot. pracy Starostwa Powiatowego

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433), w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa,

Starosta Tarnobrzeski podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu na czas epidemii.

Od dnia 17 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu będzie nieczynne dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim w formie telefonicznej, elektronicznej i listownej.

W sprawach bardzo ważnych, terminowych, albo w kwestii odbioru pilnych zaświadczeń, możliwa będzie wizyta w urzędzie, ale tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Szczegółowe numery telefonów oraz adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych dostępne na stronie Internetowej Starostwa – menu Kontakt.

Wnioski w wielu sprawach wymagających złożenia podania, są dostępne stronie Internetowej Starostwa – w menu: Strefa mieszkańca – Załatw sprawę – karty usług.

Możliwe jest załatwianie spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem.

W pilnych sprawach dokumenty w zaklejonej kopercie można wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do budynku.

Geodetów prosimy o samoobsługę za pomocą geoportalu. Wnioski o udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego prosimy składać za pomocą środków elektronicznych. Można to zrobić za pomocą platformy epuap lub bezpośrednio na adres email obsluga_podgik@tarnobrzeski.pl

Do pomieszczeń i budynków Starostwa wpuszczani będą jedynie pracownicy.

Kasa Starostwa będzie nieczynna.

Płatności można dokonywać przelewem na konto:

Rachunek bieżący (opłaty skarbowe, komunikacyjne, geodezyjne)

18 1240 1792 1111 0010 5721 6204

Rachunek dochodów skarbu państwa (użytkowanie wieczyste, przekształcenia użytkowania wieczystego, trwały zarząd, dzierżawa)

85 1240 1792 1111 0010 5721 6259

Rachunek na wadia, sumy depozytowe

48 1240 1792 1111 0010 5721 6246

 

Zarządzenie Starosty w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu i jednostki organizacyjne Powiatu, na czas ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego

www.tarnobrzeski.pl