Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Komuniakt z Urzędu Miasta Tarnobrzega

Komuniakt z Urzędu Miasta Tarnobrzega

– Na terenie Tarnobrzega działa firma telekomunikacyjna TELEGO Sp z oo. z siedzibą w Warszawie Kopen Ceftin Zonder Recept Online , która działając nieuczciwie nakłania konsumentów do zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych – podając się bądź za firmę ORANGE, ewentualnie za jej przedstawiciela – informuje Robert Kwiatkowski Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnobrzegu.

Jak dodaje, konsumenci nie tylko są wprowadzani w błąd – co do jej tożsamości, ale również konsumentowi nie zostawiany jest egzemplarz podpisanej umowy, skutkujący tym, iż nie wie komu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem, gdzie takie prawo konsumentowi przysługuje w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Dodać również należy, iż zawierając umowę z nową firmą telekomunikacyjną konsument musi się liczyć, że dotychczasowy jego operator telekomunikacyjny obciąży go karą umowną za zerwanie umowy zawartej na czas oznaczony na warunkach promocyjnych.

www.tarnobrzeg.pl