Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Komisja oceniała najładniejsze ogródki działkowe

Komisja oceniała najładniejsze ogródki działkowe

Po dwóch latach przerwy powrócił konkurs „Wzorowy Ogród Działkowy”. Od 18 do 26 lipca komisja konkursowa, której przewodniczył prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, oceniała Rodzinne Ogrody Działkowe. Do konkursu zgłosiły się wszystkie ROD-y z terenu miasta.

– Konkurs ma na celu przede wszystkim zachęcić zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych do dbałości o ROD-y, zachęcić mieszkańców, działkowców do dbałości o swoje ogródki działkowe. Ale do dbałości nie tylko w kontekście podejmowania prac porządkowych, ale także prac organizacyjno-technicznych i wprowadzania rozwiązań zmierzających do poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego, a także bezpieczeństwa pracy. Przyznaję, będziemy mieli olbrzymi problem z przyznaniem tylko trzech nagród. Jestem pod wrażeniem tego, jak piękne ogrody działkowe są na terenie Tarnobrzega, jak ciekawie zorganizowane, by praca na działce była przyjemnością, a miejsca te prawdziwymi naturalnymi oazami – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Wraz z prezydentem miasta przeglądu i oceny ogródków działkowych podjęli się członkowie komisji: Piotr Pawlik naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Tarnobrzega, Tomasz Skulski inspektor i Iwona Chomacka główny specjalista z Wydziału GKŚ Urzędu Miasta Tarnobrzega, Jan Lis kierownik biura delegatury OZP PZD w Tarnobrzegu oraz Maria Czyż przewodnicząca Koła Prezesów ROD w Tarnobrzegu.

Ocenie poddano wszystkie ROD-y z terenu Tarnobrzega: Miechocin, Kamionka, Związkowiec, Siarkopol, Mokrzyszów, Wymysłów, Nadole. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15 sierpnia w czasie miejskich dożynek.

tarnobrzeg.pl