Strona główna POWIATY Kolejne pomoce dydaktyczne dla szkół

Kolejne pomoce dydaktyczne dla szkół

Drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, tablice interaktywne i projektory trafią do szkół z terenu gminy Radomyśl Wielki. Koszt przedsięwzięcia to nieco ponad 128 tys. zł.

Urząd Miejski właśnie rozstrzygnął przetarg na doposażenie 11 szkół z terenu naszej gminy w pomoce dydaktyczne. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: GRUPA INVEST sp. z o.o. z Giedlarowej koło Leżajska, która opiewa w sumie na kwotę 128,2 tys. zł.

Zamówienie obejmuje dostawę do szkół m.in.: drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, tabletów, tablic interaktywnych, projektorów, elektroskopów. Ponadto do podstawówki w Dulczy Małej trafią takie specjalistyczne pomoce dydaktyczne, jak beczka sensoryczna, tunel sensoryczny, zestaw piłek sensorycznych i kafelki sensoryczne. Wykonawca dokona montażu i instalacji sprzętu, jak również instruktażu obsługi.

Przedsięwzięcie w 85 procentach finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowych IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

www.radomyslwielki.pl