Strona główna POWIATY Kolejne inwestycje drogowe z FDS

Kolejne inwestycje drogowe z FDS

Aż 3 zadania dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, będzie realizował w tym roku Powiat Stalowowolski. Ministerstwo Infrastruktury wesprze te inwestycje kwotą prawie 10,9 mln zł.

To będzie kolejny rok z rzędu z wieloma inwestycjami drogowymi na terenie Powiatu Stalowowolskiego, dofinansowanymi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – ogółem wyniesie ono dla naszych samorządów (powiatu oraz poszczególnych gmin) ponad 21 mln zł. Ponad połowa tej kwoty, bo aż 10,9 mln zł, to wsparcie na realizację 3 inwestycji na drogach powiatowych. Będą to następujące zadania:
– przebudowa drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice
– rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap 1
– rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R – ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli.

– To trzy duże i ważne inwestycje. Nie moglibyśmy ich teraz realizować, gdyby nie wsparcie, jakie otrzymamy w tym celu z Funduszu Dróg Samorządowych. To bardzo ważny program, który daje nam ogromną szansę na rozwój i dalsze poprawianie infrastruktury drogowej. Przypomnę, że już w ubiegłym roku nasz powiat otrzymał właśnie z FDS dofinansowanie na przebudowę 3 dróg w gminach: Pysznica, Zaleszany i Zaklików, które są już piękne i gotowe, a teraz otrzymujemy wsparcie na 3 kolejne drogi. W tym miejscu chcę podziękować człowiekowi, który osobiście i jak zwykle skutecznie zabiegał o to, aby tego wsparcia dla nas nie zabrakło – mam tu oczywiście na myśli stalowowolskiego posła i wiceministra infrastruktury Rafała Webera. Nie tylko nasz powiat, ale i cały region, dużo mu zawdzięcza – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Pierwsze z wspomnianych zadań, czyli „Przebudowa drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice” to inwestycja, która obejmie: przebudowę jezdni na odcinku o długości 1,75 km, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości 1,72 km oraz poboczy z kruszywa, odmulenie rowów, przebudowę istniejących zjazdów, a także przebudowę skrzyżowania z drogą gminną Zaklików – Radna Góra. Wartość zadania to 3,3 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach FDS wyniesie 2,47 mln zł.

Kolejna inwestycja, to „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap 1”. To dość skomplikowane zadanie na odcinku o długości 492 metrów, obejmujące m.in. wykonanie: robót ziemnych, przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogowej, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, a także przebudowy 4 skrzyżowań z drogami publicznymi: z ul. Rozwadowską, z ul. Kościuszki i ul. Targową, z ul. Jagiellońską oraz z ul. Bełżyńskiego. Wartość zadania to 3,79 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach FDS wyniesie 2,84 mln zł.

Ostatnim, a jednoczenie największym z zadań, na które Powiat Stalowowolski otrzymał w tej edycji dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, jest inwestycja pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli”. Jej całkowita wartość to 7,4 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach FDS wyniesie 5,55 mln zł.

– Będzie to potężne zadanie, dodatkowo realizowane w newralgicznym miejscu, bo w zasadzie w centrum miasta. Trzeba się więc liczyć ze związanymi z tym utrudnieniami w ruchu. Ale nie mamy wyjścia. Podobnie było z ulicą Poniatowskiego – na czas remontu były niedogodności, ale teraz jeździmy nią wygodnie i bezpiecznie. Z ulicą Popiełuszki będzie podobnie – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

W ramach zadania, zostanie całkowicie rozebrana i zastąpiona nową nawierzchnia asfaltowa jezdni wraz z warstwami podbudowy. Ścieżka rowerowa po stronie prawej zostanie przebudowana na asfaltową, dodatkowo zostanie też wybudowana również asfaltowa ścieżka po stronie lewej. Po obu stronach ulicy wyremontowane zostaną też ciągi piesze, rozbudowane zostanie oświetlenie oraz sieć kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostaną również 3 skrzyżowania: z ulicami Okulickiego, Skoczyńskiego oraz Wolności.

Jak przedstawia się harmonogram opisanych inwestycji? – W tym roku kalendarzowym, w całości zrealizujemy na pewno przebudowę drogi w miejscowości Zdziechowice. Jest to zadanie, które zaczniemy i skończymy w 2020. Jeśli chodzi o ulicę Dąbrowskiego w Stalowej Woli, to roboty budowlane też z pewnością rozpoczną się w tym roku, ale ten I etap planujemy zakończyć do maja 2021. Jako ostatnie natomiast ruszą prace na ulicy Popiełuszki – w tym roku zakładamy prace projektowe, natomiast fizycznie ta inwestycja zostanie zrealizowana w 2021 roku – mówi starosta Janusz Zarzeczny.

www.stalowowolski.pl