Strona główna POWIATY Kluczowe dofinansowanie dla Gminy Zawichost na poprawę jakości wody pitnej

Kluczowe dofinansowanie dla Gminy Zawichost na poprawę jakości wody pitnej

W zawichojskim magistracie, w piątek 21 sierpnia br., miało miejsce podpisanie umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Oficjalnego podpisania dokumentów na zadania związane z poprawą gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost oraz Gminy Lipnik, w obecności Edyty Rębiś Przewodniczącej Rady Miejskiej Zawichost i zaproszonych gości, dokonali: Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele samorządów: Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu, Andrzej Grządziel Wójt Gminy Lipnik.

W ramach zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, które opiewać będzie na kwotę blisko 3 mln zł, zostanie wybudowana stacja ujęcia wody w Dziurowie wraz z budową zbiorników retencyjnych i pojemności 200m3 każdy, a także kontenerem oraz drogami bezpieczeństwa. Zaplanowana została również budowa wodociągu przy ul. Opatowskiej w Zawichoście o długości 927 mb, budowa czterech odcinków kanalizacji w Zawichoście o łącznej długości 469 mb, budowa odcinka, który połączy dwie sieci wodociągowe w Podszynie i Chrapanowie o długości 553 mb. Kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to ponad 1,5 mln zł.

– Jesteśmy po pierwszych badaniach, które wykazały, że woda jest bardzo dobrej jakości i te złoża zaspokoją potrzeby naszej gminy przynajmniej na kilkadziesiąt lat, a skala przedsięwzięcia jest bardzo duża, bo dotyczy większości sołectw w naszej gminie, czyli blisko 50% mieszkańców całej gminy. Ogromnie  cieszę się, że po długich staraniach, tak ważna inwestycja dojdzie do skutku. Gmina Zawichost jest niewielką gminą i bez pomocy z zewnątrz, ze strony urzędu marszałkowskiego, nie moglibyśmy wybudować stacji ujęcia wody i wciąż mieszkańcy borykaliby się z problemami, z którymi borykają się od wielu, wielu lat – podkreśliła burmistrz Katarzyna Kondziołka.

Nowa stacja ujęcia wody będzie zaopatrywać w wodę 10 z 14 sołectw gminy Zawichost, tj. Dziurów, Wygoda, Wyspa, Pawłów, Józefków, Czyżów Plebański, Czyżów Szlachecki, Dąbie, Podszyn, Chrapanów oraz mieszkańców Zawichostu z ul. Górki i Trójca. Szacowany czas eksploatacji wybudowanej infrastruktury, to 30 lat.

www.zawichost.pl