Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Kleszcze będą bez szans

Kleszcze będą bez szans

We wtorek i środę, 16-17 czerwca, o ile dopisze pogoda, w kilku punktach na terenie Tarnobrzega przeprowadzona zostanie akcja zwalczania kleszczy. Odkomarzanie całego miasta przeprowadzane będzie według zapotrzebowania, ale najwcześniej po ustabilizowaniu się pogody.

Akcją zwalczania kleszczy objęty ma zostać park dzikowski, tzw. „Lasek Buloński” na osiedlu Przywiśle, skarpa wiślana, tereny rekreacyjne ul. Przy Zalewie, stawy rybne, tereny Jeziora Tarnobrzeskiego, aleja Lipowa na osiedlu Dzików.

Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Mimo dopuszczenia do obrotu preparatów biobójczych, jakie zostaną użyte, należy unikać przebywania w ich rozpylonej chmurze, a karencja dla owoców wynosi około 7 dni. Dla bezpieczeństwa planowane opryski przeprowadzane będą w godzinach wieczornych, zarówno we wtorek, jak i w środę rozpoczną się od godziny 20.00.

Przeprowadzenie zabiegu zwalczania kleszczy uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych i może ulec zmianie. O ewentualnej zmianie i nowych terminach poinformujemy.

Na ustabilizowanie się  pogody magistrat czeka też z odkomarzaniem. Odkomarzaniem objęty jest znaczny obszar miasta, stąd koniecznych jest kilka bezdeszczowych dni.

Akcją zwalczania kleszczy, larw komarów i dorosłych postaci komarów przeprowadzi w Tarnobrzegu firma Pestokil Sp. z o.o. z Brzegu.

 

www.tarnobrzeg.pl