Strona główna POWIATY „Kardynał Stefan Wyszyński o: Kościele, Ojczyźnie i godności” – konferencja

„Kardynał Stefan Wyszyński o: Kościele, Ojczyźnie i godności” – konferencja

„Kardynał Stefan Wyszyński o: Kościele, Ojczyźnie i godności”
Staszów, 8 maja 2020 r.

Program Konferencji:

10:00

Otwarcie konferencji – Anna Karasińska Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Słowo wstępne – Jego Ekscelencja Biskup Sandomierski dr Krzysztof Nitkiewicz;
– Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

OBRADY PLENARNE:

JM ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW;
„Wychowanie społeczne w nauczaniu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
„Kardynał Stefan Wyszyński w Naszej Świadomości”.

Ks. mgr Stanisław Bastrzyk, Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Nawiedzenia NM Panny w Niekrasowie;
„Posługa Duszpastersko – Społeczna Błogosławionego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na terenie Diecezji Sandomierskiej w latach 1957 – 1979 i Jego osobiste relacje z duchowieństwem tej wspólnoty”.

Ks. prof. dr hab. Paweł Mazanka;
„Czego możemy się nauczyć od Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Ks. prof. dr hab. Roman Sieroń;
„Środowisko pedagogiczne pomocą w osiągnięciu świętości w życiu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Podsumowanie i zakończenie konferencji – Józef Żółciak – Starosta Staszowski.

www.staszow.pl