Strona główna POWIATY Jubileusz Klubu Seniora Promyk

Jubileusz Klubu Seniora Promyk

Stalowowolski Klub Seniora Promyk obchodził wczoraj 15-lecie istnienia. Główne obchody Jubileuszu miały miejsce w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. Członkowie Klubu oraz inni Seniorzy przedstawili programy: słowny, taneczny, muzyczny i multimedialny. Zarysowali swoją historię, uczcili minutą ciszy swoich zmarłych już kolegów i koleżanki oraz wspólnym śpiewem potwierdzili swój wigor i chęć do dalszej aktywności.  

Na ręce Pani Krystyny Mierzwy – Prezes Klubu Seniora Promyk popłynęły gratulacje od władz samorządowych, stowarzyszeń oraz przyjaciół z innych Klubów Seniora. 

– To wielka radość, aby w imieniu samorządu Miasta Stalowej Woli wyrazić wielką wdzięczność za 15 lat tego jasnego Promyka, który dociera do tak wielu Seniorów zgromadzonych wokół tego Klubu. Robicie to wszystko po to, aby codziennie otwierać nowy dzień z nadzieją na radosne, szczęśliwe życie w jesieni życia. To wszystko dzięki temu, że Klub Seniora Promyk tak otwarcie, tak energicznie przez te lata działał. Nisko się kłaniam wszystkim tym, którzy 15 lat temu podjęli inicjatywę utworzenia tego dzieła. Żeby ten pierwszy promyk mógł się wydostać i dotrzeć do serc innych osób musi być ten pierwszy pierwiastek, ta energia – tak jak w słońcu. Docieracie z tą energią działalności, z tym promykiem słońca do wielu osób przezwyciężając wiele kolei losów. Życzę, aby tej energii nie brakowało, aby ten promyk nadziei i dobrej działalności docierał do wszystkich. Tym wszystkim Seniorom, którzy pozytywnie oddziałują na innych, którzy dają coś z siebie i pałają miłością do drugiego człowieka chciałbym zadedykować słowa modlitwy św. Franciszka z Asyżu: „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść; wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda; jedność, tam gdzie panuje rozłam; prawdę, tam gdzie panuje błąd; wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie; nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz; światło, tam gdzie panuje mrok; radość, tam gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając – otrzymujemy, wybaczając – zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do życia wiecznego. Wszelkiego dobrego na dalsze, długie lata działalności – powiedział Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny wręczając Klubowi pamiątkowy grawer. 

Klub Seniora Promyk został założony w 2007 roku w Stalowej Woli. Początkowo jego działalność skupiała się przy klasztorze Kapucynów w Rozwadowie, we współpracy ze stowarzyszeniem „Pokój i dobro”. Środki na swoją działalność Klub pozyskiwał i pozyskuje ze źródeł zewnętrznych. Na przestrzeni 15 lat zrealizował 26 projektów. Zdecydowana większość dotacji była pozyskana w ramach konkursów ogłaszanych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli. Seniorzy biorą udział w takich zajęciach jak m.in.: warsztaty komputerowe, florystyczne, wieczory literackie, aqua aerobik i nauka pływania, gotowanie, tańce świata, wirtualne zwiedzanie świata, zabiegi rehabilitacyjne czy spotkania integracyjne.  Od 2021 roku siedzibą Klubu jest Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. 

stalowawola.pl