Strona główna POWIATY Jubileusz 85-lecia powstania COP z uroczystym otwarciem Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

Jubileusz 85-lecia powstania COP z uroczystym otwarciem Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

W roku jubileuszu 85 – lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli nastąpi uroczyste otwarcie jedynego w Polsce Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wydarzenie to swoim Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Czterodniowe uroczystości odbędą się w dniach od 7 – 10 lipca w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, obok siedziby Muzeum COP.  

Organizatorem wydarzenia jest Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny i Muzeum Regionalne.  

Na gości i mieszkańców miasta czeka wiele atrakcji, główną będzie zwiedzanie nowego muzeum, które pozyskało wiele cennych eksponatów, związanych z historią Zakładów Południowych, Stalowej Woli oraz zakładów i miast powstałych bądź rozwijanych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

Wystawa jest przede wszystkim dokumentacją historii COP, olbrzymiego projektu inwestycyjnego, który przyczynił się do rozwoju gospodarczego, technologicznego, militarnego i w sposób bezpośredni lub pośredni wpływał na wszystkie dziedziny życia mieszkańców Polski lat 30-tych XX w.  

Gala otwarcia przy udziale wielu znakomitych gości, parlamentarzystów, samorządowców reprezentujących miasta COP, naukowców, przedstawicieli kultury i sztuki odbędzie się 7 lipca o godz. 15.30 na placu przed Muzeum COP przy ul. Kwiatkowskiego. Po oficjalnym otwarciu nowego muzeum nastąpi zwiedzanie placówki. Program pierwszego dnia wypełniony jest koncertami, głównie zespołów artystycznych miasta i regionu, w tym Ambasadorów Stalowej Woli. Wieczorem pojawią się Zespoły Fever, LemON oraz gwiazda tego dnia Kamil Bednarek.   

Zwiedzać Muzeum COP można będzie także w kolejnych dniach uroczystości tj. 8, 9 i 10 lipca. Wówczas na mieszkańców czeka szereg atrakcji: koncerty, wystawy, pokaz sprzętu przemysłowego i zbrojeniowego, projekcje filmów, prezentacje grup rekonstrukcyjnych, foodtrucki, dmuchańce dla dzieci.  

Wstęp wolny. Szczegóły na plakacie.  

Muzeum COP powstało dzięki Funduszom Unijnym w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17. Wartość projektu to 26 272 492,59 PLN, gdzie wkład Funduszy Europejskich – 16 716 149,03 PLN. 

stalowawola.pl