Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Jezioro Tarnobrzeskie. Historia na tablicach

Jezioro Tarnobrzeskie. Historia na tablicach

Z myślą o turystach, ale też mieszkańcach miasta, nad Jeziorem Tarnobrzeskim, na szlaku zielonym ścieżki historyczno-przyrodniczej zainstalowano tablice informacyjne przywołujące historię tego miejsca, funkcjonującej w miejscu jeziora jeszcze do roku 1992 kopalni siarki. Odnowiono też pokopalniane eksponaty, łożyska kulowe z gigantycznej zwałowarki.

– W ostatnich dwóch latach nad Jeziorem Tarnobrzeskim zaszło wiele zmian w infrastrukturze turystycznej, realizujemy kolejne inwestycje. Wraz z dbałością o wygodne i bezpieczne ciągi komunikacyjne, budynki użyteczności publicznej, miejsca parkingowe, miejsca do aktywnego spędzania czasu, nie zapominamy o podtrzymywaniu pamięci o historii tego miejsca. Fakt, że jezioro powstało w miejscu gigantycznego wyrobiska pokopalnianego, że jego powstanie okrzyknięto cudem ekologii i cudem polskiej myśli inżynieryjnej jest równie silnym magnesem dla turystów, jak sam wypoczynek nad czystą wodą. Także dla młodego pokolenia tarnobrzeżan, które nie było świadkiem funkcjonowania kopalni w mieście, przywołanie tej historii będzie ciekawą lekcją – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Nad Jeziorem Tarnobrzeskim wykonano prace renowacyjne związane z uporządkowaniem otoczenia i odświeżeniem posiarkowych pamiątek. Oczyszczono i odmalowano łożyska kulowe znajdujące się przy wejściu na punkt widokowy, a pochodzące z pracującej w kopalni siarki zwałowarki A2Rs-B.8800.110 z BRS wyprodukowanej w 1966 roku w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Dodatkowo, przy ul. Plażowej zamontowano 7 tablic informacyjnych ukazujących różne epizody z historii funkcjonującej przed laty w miejscu Jeziora Tarnobrzeskiego odkrywkowej Kopalni Siarki „Machów”. Tablice są dwustronne, z drugiej strony każdej z nich zamieszczono literackie bądź reporterskie spojrzenie na Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe. Autorzy cytowanych pozycji to: Dorota Kozioł, Andrzej Stasiuk, Czesław Schabowski, Jerzy Ambroziewicz – Aleksander Rowiński, Filip Springer, Wiesław Koszela i Juliusz Kydryński. Ponieważ tablice stanęły na trasie ścieżki historyczno-przyrodniczej zielonej – „Śladami górnictwa i przemysłu siarkowego” (https://um.tarnobrzeg.pl/turystyczna-sciezka-siarkowa) stąd na tablicach umieszczono stosowne oznakowanie.

tarnobrzeg.pl