Strona główna POWIATY Jesteśmy do dyspozycji mieszkańców

Jesteśmy do dyspozycji mieszkańców

????????????????????????????????????
Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon odpowiada na pytania, jak zmieniło się funkcjonowanie samorządu podczas walki z epidemią koronawirusa.

 

MM: Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji jeśli chodzi o funkcjonowanie różnych instytucji w czasie zagrożenia koronawirusem. Jakie kroki podjął samorząd, a jakie są jeszcze planowane?

Wiesław Ordon [WO]: Rzeczywiście sytuacja jest nadzwyczajna i trzeba podejmować niezwyczajne formy naszej działalności. Praca w samorządzie musi być wykonywana, bo ona służy funkcjonowaniu gminy, zabezpieczaniu podstawowych potrzeb mieszkańców. Podjęliśmy szereg działań, które mają na celu ograniczenie form kontaktów mieszkańców z urzędami, instytucjami, czy między sobą. Jesteśmy w stałym kontakcie z Wojewodą Podkarpackim i służbami porządkowymi.  Mam nadzieję, że podjęte działania oraz odpowiedzialność mieszkańców pozwolą zminimalizować zagrożenie epidemiologiczne.

 

MM: Jednak mieszkańcy muszą, pomimo ograniczeń, załatwić ważne sprawy urzędowe. Jak pracują jednostki gminne czy urząd?

WO: Obecnie, do odwołania, nie działa dom kultury i ośrodek sportu. Natomiast pracownicy UMiG, podobnie jak w całym regionie, są do dyspozycji mieszkańców, choć nie w tak tradycyjnej formie, jak do tej pory. Urząd jest zamknięty, ale można telefonicznie umówić się na spotkanie z konkretnym urzędnikiem, jeśli sprawa jest pilna (akty urodzenia, zgonu, dowody osobiste, świadczenia rodzinne, itp.). Pewnie niedogodnością będzie tzw. ślub cywilny w obecności tylko świadków i rodziców, ale to chyba zrozumiałe. Wpływa do nas poczta tradycyjna i elektroniczna, więc i te zgłaszane sprawy będą załatwiane.

 

MM: Wiele osób patrzy z nadzieją na pracę Ośrodka Pomocy Społecznej.

WO: Tak, to jest w chwili obecnej placówka, która jest na pierwszej linii udzielenia pomocy osobom potrzebującym. Pracują opiekunki, które zostały przekierowane głównie do dostarczenia zakupów, recept, lekarstw, niezbędnych do życia środków. Mam nadzieję, że dotychczasowi podopieczni zrozumieją, że kwestie sprzątania musiały zejść na plan dalszy.

 

MM: Ponieważ Minister Zdrowia zakłada znaczący wzrost zachorowań na koronawirusa, to mieszkańcy zadają sobie pytanie czy tych sił OPS-owi wystarczy?

WO: Są opiekunki, są pracownicy socjalni, a w odwodzie są także pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy, który w chwili obecnej zawiesił zajęcia. Mam także deklarację ze strony strażaków –ochotników, że jeśli zajdzie taka potrzeba włączą się również w organizację pomocy.

 

MM: Nie wszyscy zdążyli zapłacić podatki czy opłaty za śmieci. Co z taki zdarzeniami?

WO: Jeśli nie są to notoryczne zadłużenia, to mieszkańcy nie muszą się obawiać, że jak pieniądze wpłyną po terminie, to będą z tego tytułu jakieś dolegliwości. Sytuacja jest nadzwyczajna, więc i moje zachowania nie muszą być standardowe (czyli upomnienie i wezwanie do zapłaty). W uzasadnionych przypadkach nie będzie odsetek za nieterminowe wpłaty.

 

MM: Pojawia się także kwestia przedsiębiorców, którzy na pewno w tym czasie stracą na swojej działalności.

WO: Już otrzymuję zapytania co z czynszami np. od zakładu fryzjerskiego, który zawiesił działalność, czy od sklepu, do którego przestali przychodzić klienci. To trudna sytuacja dla tych drobnych przedsiębiorców, którą muszę wziąć pod uwagę. Bo zależy nam nie tylko na firmach strefowych, ale także na tych drobnych przedsiębiorcach. Jestem nastawiony na udzielanie im wsparcia, zarówno w zakresie czynszu czy podatku od nieruchomości. Formy są różne, zarówno rozłożenie zaległości na raty na lepsze czasy, jak i umorzenia. Każdą sprawą zajmiemy się indywidualnie.

 

MM: Wśród mieszkańców naszej gminy pojawiają się zapytania o funkcjonowanie szpitala, przychodni specjalistycznych czy podstawowej opieki zdrowotnej.

WO: Jestem w kontakcie z dyrektorem Szpitala Powiatowego, który pracuje, rzec by można prawie normalnie. Wstrzymane są te przyjęcia na zabiegi, które mogą być bez narażenia pacjentów przesunięte na później. Natomiast obecni w szpitalu są leczeni, podejmowane są działania wobec tych pacjentów, którzy trafią do szpitala w wyniku urazów, odbywają się porody. Do lekarzy specjalistów należy się umówić telefonicznie. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej również przyjmują pacjentów po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, wystawiane są recepty drogą elektroniczną. Rzec można, że opieka zdrowotna działa, tyle, że w nieco odmienny niż tradycyjny sposób.

 

MM: Czy nie ma obaw o zakłócenie poprawnej działalności podstawowych usług komunalnych?

WO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pracuje normalnie, oczywiście z wykluczeniem bezpośrednich przyjęć mieszkańców. Dostarczana jest woda, ścieki płyną, śmieci są odbierane, ciepło podawane do mieszkań. To są najważniejsze zadania spółki obecnie – utrzymać standard obsługi mieszkańców w tym podstawowym zakresie.  Odwołane zostały natomiast zebrania wspólnot mieszkaniowych, co jest racjonalne. Myślę, że teraz mieszkańcy skorzystają np. ze zdalnego informowania o stanie wodomierzy (poprzez stronę PGKiM).

 

MM: Ten rodzaj komunikacji elektronicznej wejdzie pewnie już na stałe do naszej rzeczywistości.

WO: To jest wyzwanie dla nas wszystkich. Także w urzędzie korzystamy z możliwości spotkań online – poprzez Internet. Tak odbyło się webinarium Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, tak rozmawiamy z dyrektorami placówek oświatowych o bieżącym ich funkcjonowaniu, o pracy nauczycieli z uczniami. A ta ostatnia sytuacja to swoista cyberrewolucja. Na wideokonferencji z Wojewodą Podkarpackim poruszyłem kwestię sesji online Rady Miejskiej, co wstępnie zostało zaakceptowane. Obecnie wystosuję oficjalne pismo w tej sprawie, bo przed nami ważne uchwały w sprawach planistycznych.

 

MM: Są także instytucje niezależne od gminy, a których funkcjonowaniem jest ważne dla naszych mieszkańców.

WO: Pracownicy obecnie przygotowują zestaw informacji, które opublikujemy na stronie. Będą zawierać te informacje, które w odrębnych komunikatach były już podane, ale także np. numery telefonów alarmowych, SANEPIDU czy oddziału zakaźnego, z parafii w kwestii pogrzebów, chrztów czy ślubów. Postaramy się w jednym miejscu zrobić niezbędnik dla mieszkańców na czas społecznej kwarantanny.

 

MM: No właśnie, jak jest z tą społeczną kwarantanną w naszej gminie?

WO: Chciałbym podziękować mieszkańcom za zrozumienie i poddanie się tej społecznej kwarantannie, bo znakomita większość podeszła do tego bardzo odpowiedzialnie. Jednak nadal będę powtarzał: nie wychodź z domu. Jeśli już wyjdziesz, zachowaj ostrożność – nie gromadź się, stój w kolejce w sklepie, na targu 2-3 m od innej osoby, zrezygnuj z tych czynności, które teraz nie są wymagane. Gdy wrócisz do domu pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Przetrzyj środkiem dezynfekującym klamki, poręcze czy kierownicę samochodu. Zadbaj o osoby starsze, pomóż w zakupach, sprzątaniu, codziennej pielęgnacji. Jeśli jesteś zarządcą budynku, wspólnoty mieszkaniowej, udostępnij swoim mieszkańcom nr telefonów do SANEPIDU czy oddziału zakaźnego.

UMiG
www.nowadeba.pl