Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Jakość powietrza – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu...

Jakość powietrza – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

POZIOM 2.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W załączeniu informacje dotyczące województwa podkarpackiego, m.in.:

– informacje o przekroczeniu poziomu informowania;

– informacje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania, w tym prognozowana jakość powietrza;

– informacje o zagrożeniu.

www.tarnobrzeg.pl