Strona główna POWIATY Jaki przebieg będzie miała droga ekspresowa S74?

Jaki przebieg będzie miała droga ekspresowa S74?

12 lutego w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie, na którym obecny był również Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli. Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnego stanu prac projektowych dotyczących ustalenia możliwych wariantów przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy wiceministra infrastruktury Rafała Webera, a wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, kierownictwa Centrali i Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie oraz biura projektowego Transprojekt Gdański, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Wójt Gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz oraz Wójt Gminy Zaleszany Paweł Gardy.

Jak informuje wiceminister infrastruktury Rafał Weber, duża część spotkania skupiona została na odcinkach wariantów przebiegających przez tereny gminy Pysznica.

– Powstanie dodatkowego wariantu (pomarańczowego) wynika z umowy, jaka została podpisana pomiędzy GDDKiA, a biurem projektowym Transprojekt Gdański w maju 2019 r. W ramach tej umowy przeprowadzono analizę przebiegu wariantów S74 zarekomendowanych na etapie Studium Korytarzowego opracowanego w 2011 r. oraz dodatkowo opracowywano nowy wariant (pomarańczowy) – informuje Rafał Weber.

Co warto podkreślić, wariant pomarańczowy w żaden sposób nie jest traktowany jako rekomendowany czy w jakikolwiek inny sposób preferowany. Jest to jeden z czterech wariantów, jakie zostaną przeanalizowane i poddane dalszym konsultacjom i analizom.

Nowy wariant powstał w wyniku analiz uwzględniających niezwykle trudne położenie geograficzne gminy Pysznica między Doliną Dolnego Sanu a Parkiem Krajobrazowym Lasy Janowskie – Otulina. Obecnie prowadzone są prace związane z uszczegółowieniem rozwiązań drogowych oraz prowadzone są inwentaryzacje przyrodnicze. W najbliższym czasie rozpoczną się również badania geologiczne. Prowadzone są też uzgodnienia trasowania wariantów z Wodami Polskimi, które również mogą mieć znaczenie dla przebiegu wariantów, ze względu na ich usytuowanie na terenach zagrożonych powodzią.

– Możliwe jest, że wybrany zostanie wariant „składowy” złożony z fragmentów wariantów obecnie branych pod uwagę – mówi wiceminister Weber. – A już w najbliższym czasie biuro projektowe i GDDKiA we współpracy z zainteresowanymi Samorządami zorganizuje spotkania informacyjne z mieszkańcami – dodaje. Rafał Weber.

Spotkania te będą służyły przedstawieniu wariantowych przebiegów drogi ekspresowej S74 lokalnej społeczności, by ustalić jak najbardziej odpowiedni przebieg drogi. Wszystkie głosy, zarówno mieszkańców, jak i władz lokalnych zostaną uważnie wysłuchane i potraktowane z najwyższą powagą.

Następnym krokiem będzie poddanie wariantów wielokryterialnej analizie porównawczej. Oprócz kryterium społecznego, zostaną do tego wykorzystane kryteria środowiskowe, ekonomiczne i techniczne. W rezultacie tych analiz zostanie wskazany najbardziej optymalny wariant przebiegu drogi, który może być kompilacją wszystkich obecnych.