Strona główna POWIATY mielecki Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Mielcu?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Mielcu?

W związku z obowiązującym w dalszym ciągu na terenie kraju stanem epidemii, w Urzędzie Miejskim w Mielcu nadal funkcjonują ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców. Mimo tego istnieją możliwości załatwienia spraw urzędowych i uzyskania informacji przy wykorzystaniu kontaktu telefonicznego.

Nieczynne do odwołania są kasy Banku PKO BP w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego służące m.in. do dokonywania różnych wpłat (np. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego).

Bez dodatkowych opłat takie operacje można wykonać we wszystkich oddziałach Banku PKO BP. W Mielcu można je znaleźć przy ulicy Godlewskiego, Pisarka i Jagiellończyka.  Wpłata w innych bankach lub na poczcie wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty, dlatego zachęcamy do skorzystania z bankowości elektronicznej.

W Urzędzie Miejskim interesanci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu się na dogodny termin wizyty.

Aby w Urzędzie Stanu Cywilnego umówić spotkanie w sprawie zgłoszenia urodzenia oraz zgonu należy dzwonić na numery: 17 787 41 31 lub 17 787 41 32. Adres e-mail: usc@um.mielec.pl

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym  można w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mielcu,

 • ustalić termin ślubu cywilnego,
 • wybrać zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do tzw. ślubu konkordatowego).

Numery telefonów do kontaktu: (17)787-41-32; (17)787-41-33

W sprawach wydawania dowodu osobistego oraz w sprawach meldunkowych w celu umówienia spotkania wymagany jest kontakt telefoniczny:

-dowody osobiste: 17 787 40 56, 17 787 40 57

-sprawy meldunkowe: 17 787 40 55

W celu uzyskania informacji dotyczącej profilu zaufanego, osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym (nr telefonu:  17 787 40 56 lub 17 787 40 57)

Po umówieniu spotkania, wejście interesanta odbywać się będzie głównym wejściem do budynku urzędu przy ul. Żeromskiego 26 przez upoważnionego pracownika urzędu.

Przypominamy, że Urząd Miejski w Mielcu pracuje w następujących godzinach: poniedziałek 8.00 – 16.00, a od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Inne numery telefonów pod którymi można uzyskać informacje z zakresu:

 • spraw mieszkaniowych: 17 787 4383
 • sprzedaży lokali mieszkalnych i najmu lokali użytkowych:17 787 4197
 • gospodarki odpadami komunalnymi (deklaracje o wysokości opłaty): 17 787 4272, 17 787 4273, 17 787 4274
 • wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:17 787 4332
 • płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego: 17 787 4337
 • ulg podatkowych: 17 787 43 24
 • warunków zabudowy i zagospodarowania terenu: 17 787 4181
 • informacji o położeniu w mpzp /studium/, zaświadczenia o braku planu/ zaświadczenia o położeniu w strefie rewitalizacji: 17 787 4184,
  17 787 4181
 • podziału nieruchomości: 17 787 4186
 • zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego:
  17 787 4196, 17 787 4192
 • gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec: 17 787 4192
 • nadania numeru porządkowego: 17 787 4194

www.mielec.pl