Strona główna POWIATY Jak uzyskać wypis lub wyrys z ewidencji gruntów i budynków

Jak uzyskać wypis lub wyrys z ewidencji gruntów i budynków

Jak uzyskać wypis lub wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

Kto może uzyskać:

 • właściciel,
 • osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością,
 • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.

Jeżeli występujecie Państwo w imieniu innej osoby do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby.

Co należy zrobić:

 1. Pobrać i wypełnić wniosek w domu:
  Wniosek w sprawie o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków:

  Wnioski w sprawie wydania wyrysu z ewidencji gruntów i budynków:

 2. Kompletnie wypełniony wniosek należy przesłać na adres obsluga_podgik@tarnobrzeski.pl,
  lub za pomocą platformy ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa /v69duqp12l/skrytka, bądź wydrukować i pozostawić w skrzynce kontaktowej umieszczonej w wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4.
 3. Dokument obliczenia opłaty zostanie wysłany do Państwa na wskazany, we wniosku adres korespondencyjny lub email.
 4. Dokonaj zapłaty za wypis lub wyrys na konto urzędu 18 1240 1792 1111 0010 5721 6204.
 5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy przesłać na adres obsluga_podgik@tarnobrzeski.pl,
  lub za pomocą platformy ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa /v69duqp12l/skrytka, bądź wydrukować i pozostawić w skrzynce kontaktowej umieszczonej w wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4.
 6. Po zaksięgowaniu wpłaty wypis lub wyrys wysłany zostanie do Państwa na adres podany we wniosku pocztą.
 7. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Starostę Tarnobrzeskiego.

Z up. Starosty Tarnobrzeskiego
Jakub Żmuda
Z-ca Naczelnika Wydziału
Geodezji i Gospodarki Gruntami

Podstawa Prawna :

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.),
 • Ustawa z 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162).,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 434),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

www.tarnobrzeski.pl