Strona główna POWIATY IV sesja Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza II Kadencji 2021-2023

IV sesja Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza II Kadencji 2021-2023

W dniu 12 kwietnia 2022 roku w sandomierskim Ratuszu odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza II Kadencji 2021-2023. W obradach udział wzięli: Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza oraz radny Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.

Na sesji dokonano wyboru Jana Sroczyńskiego i Martyny Justyniarskiej na członków Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza. Ponadto radni podjęli 3 uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim w obliczu niesprawiedliwej rosyjskiej inwazji. Radni podkreślili, w niej, że działania Federacji Rosyjskiej burzą ponad 30 lat pokoju w Europie i nie wyrażają zgody na zabijanie niewinnych ludzi i niszczenie dorobku pokoleń. Integralność terytorialna Ukrainy, nienaruszalność jej granic i prawo do samostanowienia są źródłem bezpieczeństwa całej Europy oraz Polski.

Ponadto młodzi radni wyrazili poparcie dla projektu pn.: „Młody Sandomierz”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego celem jest kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, obywatelskich i patriotycznych wśród młodych ludzi. W najbliższym czasie będą trwać w tej sprawie intensywne przygotowania.

Na koniec młodzieżowi radni uchylili uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na Rzecznika Praw Ucznia przy Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

sandomierz.eu