Strona główna POWIATY IPA na ziemi staszowskiej

IPA na ziemi staszowskiej

W sobotę, 30 maja br., członkowie Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, wraz z parlamentarzystami i przedstawicielami władz wojewódzkich, odwiedzili powiat staszowski.

Jak powiedział na początku spotkaniu, jakie odbyło się na staszowskim Rynku, prezes ŚGW IPA Kazimierz Skowron, przyjazd do Staszowa wynika z realizacji inicjatywy pn. ,,Bezpieczne Powiaty Świętokrzyskie Plus”. Prowadzona od 3 miesięcy akcja, ma na celu wsparcie służb, instytucji, stowarzyszeń oraz innych środowisk w działaniach podnoszących stan bezpieczeństwa w: pracy, domu, w szkole oraz na drodze. Z uwagi na pandemię program rozstał rozszerzony o pomoc służbom, które są bezpośrednio zaangażowane w walkę z koronawirusem.

Przedstawicielom Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA oraz towarzyszących im posłom i członkom władz wojewódzkich podziękował za przybycie i przywiezione dary starosta staszowski Józef Żółciak, który przy okazji podkreślił zaangażowanie staszowskich lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, policjantów, urzędników oraz członków państwowej i ochotniczej straży pożarnej w działaniach mających na celu niedopuszczenie do rozwoju pandemii na terenie ziemi staszowskiej.

Przekazane kamizelki odblaskowe, płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawice ochronne i gadżety odblaskowe otrzymali przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji, ratownicy medyczni, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogorii i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kurozwękach, członkowie Zarządu Staszowskiej Izby Gospodarczej, Zarządu Koła Grodzkiego PTTK oraz przedstawiciele NSZZ ,,Solidarność” z Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, jak również z Enea Elektrownia Połaniec. W zawiązku ze zbliżającym się ,,Dniem Dziecka”, wszyscy najmłodsi uczestnicy spotkania otrzymali słodycze.

www.staszowski.eu