Strona główna POWIATY Inwestycje w naszej Gminie rosną w oczach

Inwestycje w naszej Gminie rosną w oczach

Dobiegają końca prace przy budowie Hali Sportowej w Skopaniu. Inwestycja obejmowała swoim zakresem modernizację oraz rozbudowę tego obiektu. Warto podkreślić, że całkowita wartość inwestycji to ponad  3 654 119,00 złotych, z czego blisko 1 730 000,00 złotych to środki zewnętrzne.

W ramach zadania wykonano prace związane z rozbudową części południowej budynku, gdzie zaplanowano pomieszczenia: siłowni, sali fitness
i centrum fizjoterapii. Jednocześnie prowadzono prace termomodernizacyjne na istniejącej części budynku. Wyremontowano pomieszczenia hali, przebudowano wschodnią ścianę frontową oraz instalację elektryczną
i piorunochronną. Wyposażono pomieszczenia siłowni w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń.

Już jesienią tego roku miłośnicy sportu będą mogli korzystać z nowoczesnego obiektu.

W tym samym czasie trwają prace budowalne na obiekcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy, które rozpoczęły się w październiku 2019 roku.  Gmina na inwestycję pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w kwocie 79 479, 00 zł.

Na ten moment wykonano już ściany zewnętrzne, stropy, docieplenie budynku, zamontowano stolarkę okienną. Na części niskiej budynku wykonano docieplenie
z wyprawą klejem, z kolei na wieży docieplenie ścian wraz z tynkiem zewnętrznym. Trwają  prace związane z wykonaniem drewnianej konstrukcji więźby dachowej
i pokrycie dachu z blachy dachówko podobnej. Na ścianach oraz sufitach pomieszczeń ułożono przewody kabelkowe instalacji elektrycznej rozpoczęto prace tynkarskie wewnątrz budynku.

Zakończenie robót oraz oddanie do użytku planowane jest na koniec 2020 r. Budynek będzie pełnił funkcje  remizy OSP, Domu Ludowego oraz biblioteki, która zostanie przeniesiona w to miejsce z obecnego tzw. budynku ,,grn’’. Na wyposażenie biblioteki uzyskano dofinasowanie
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 55 000, 00 złotych.

 

 

www.baranowsandomierski.pl