Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Inwestorzy pojadą po równym. Trwa modernizacja Zakładowej i Strefowej

Inwestorzy pojadą po równym. Trwa modernizacja Zakładowej i Strefowej

Do ulic, których Tarnobrzeg nie będzie musiał się wstydzić dołączą już wkrótce dwie kolejne: Zakładowa i Strefowa. Drogi dojazdowe do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nareszcie doczekają się nowych nawierzchni. Budowane są też chodniki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

W rejonie TSSE prowadzone są dwa drogowe zadania inwestycyjne: „Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu – etap I” oraz „Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu”.

Prace na ul. Zakładowej prowadzone są na odcinku o długości 700 metrów, a swym zakresem obejmują branżę zarówno drogową, elektryczna, ale też sanitarną oraz telekomunikacyjną. W ramach zadania ulica Zakładowa zyska nową nawierzchnię, budowany jest też chodnik oraz zatoka autobusowa, sieć kanalizacyjna wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe, powstanie nowe oświetlenie uliczne. Przebudowana zostanie też kanalizacja telekomunikacyjna. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: PRD Drokam z Piaseczna oraz PPH Interbet z Tarnobrzega. Wartość zadania oszacowano na 2 miliony  810 tysięcy 550 złotych. Na zadanie miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 milion 634 tysiące 190 złotych. Trwające już od kilku miesięcy prace powinny zakończyć się w połowie października tego roku.

Z kolei do połowy listopada potrwają prace przy modernizacji ul. Strefowej. Rozebrano tam już starą nawierzchnię, aktualnie rozbierane są zjazdy z kostki betonowej, trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej.  W efekcie modernizacji licząca ponad 540 metrów długości ul. Strefowa zyska nową nawierzchnię, ciąg pieszo-rowerowy, przebudowany zostanie istniejący rów (skarpy i dno umocnione zostaną płytami ażurowymi), powstanie nowe oświetlenie jezdni oraz elementy odwodnienia. Wykonawcą zadanie jest Bruk-Dar z Czermina. Wartość zadania wynosi dokładnie  1 milion 563 tysiące złotych. Także i na tę inwestycję miasto pozyskało dofinansowanie – dokładnie 755 tysięcy 591 złotych z Funduszu Dróg Samorządowych.

www.tarnobrzeg.pl