Strona główna POWIATY Interwencja obywatelska ratująca życie

Interwencja obywatelska ratująca życie

Szanowni Państwo

Chcemy przedstawić Państwu historię, która wydarzyła się 4 maja 2021 roku  na terenie Giełdy Owocowo-Warzywnej w Sandomierzu i jest przykładem obywatelskiej empatii, odwagi i determinacji w ratowaniu ludzkiego życia.

Wspomnianego dnia doszło do utraty przytomności u mężczyzny tam przebywającego. Świadkami zdarzenia byli Pan Dariusz Przyłucki i jego syn Bartłomiej, na co dzień strażacy OSP w Gałkowicach gm. Dwikozy. Osoby te widząc zamieszanie i słysząc wołanie o pomoc kobiety, która była na miejscu i wykonała już wówczas połączenie do Centrum Ratownictwa Medycznego,  podbiegli w to miejsce. Po upewnieniu się, że człowiek jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo Pan Dariusz kontynuował uciśnięcia klatki piersiowej. W tym samym czasie jego syn udał się do pracownika punktu poboru opłat po automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, który znajduje się przy wjeździe na giełdę od strony ul. Przemysłowej. Po uruchomieniu urządzenia i naklejeniu elektrod na klatkę piersiową AED wykonał ocenę rytmu serca, potwierdził zatrzymanie krążenia i zalecił wykonanie defibrylacji. Następnie po defibrylacji urządzenie zaleciło kontynuowanie reanimacji, którą ww. prowadzili aż do przybycia zastępu strażaków-ratowników z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Wcześnie podjęta resuscytacja i zastosowanie AED u osoby tej zaowocowały przywróceniem oddechu i tętna jeszcze przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego umożliwiając tym samym transport tej osoby do szpitala. Zakup i rozmieszczenie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED w miejscach publicznych w Sandomierzu (m.in. ratusz, giełda, stadion) to efekt inicjatywy podjętej przez Pana Tomasza Marca i Pana Michała Niezgodę w listopadzie 2014 roku. To dzięki dalekowzroczności tych osób, zakupiono 3 defibrylatory. Jeden z tych defibrylatorów został niebawem użyty na starym mieście w 2015 roku, zaledwie 7 miesięcy po jego umieszczeniu na budynku ratusza. Obecnie na terenie Sandomierza znajduje się 9 takich urządzeń, w tym 5 z nich dostępnych jest całodobowo. Inicjatywa podjęta przez mieszkańców Sandomierza Pana Tomasza Marca i Pana Michała Niezgodę oraz obywatelska postawa i bezinteresowna pomoc udzielona przez Pana Dariusza i Bartłomieja Przyłuckich stanowią przykład dla innych osób, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz wiedza o rozmieszczeniu AED na terenie Sandomierza są przydatne i nieocenione w życiu codziennym.

Zarówno sam pomysł poprawy bezpieczeństwa w Sandomierzu oraz bohaterski czyn osób nabierają szczególnego znaczenia w obliczu postępującego zobojętnienia na potrzeby i problemy drugiego człowieka, szczególnie w dobie pandemii i powszechnej obawy o własne życie i zdrowie, stąd powinny zostać zauważone i zasługują na szczególne wyróżnienie.

Bardzo dziękujemy w imieniu społeczności lokalnej za te interwencję i godne naśladowania postawy obywatelskie.

Marcin Marzec

w im. społeczności miasta

 

Dziękujemy za relację Panu dr n. o zd. Leszkowi Marcowi

 

 

www.sandomierz.eu