Strona główna POWIATY mielecki Innowacyjny sprzęt trafił do mieleckiego szpitala

Innowacyjny sprzęt trafił do mieleckiego szpitala

Mielecki Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego wzbogacił się o wysoko specjalistyczny sprzęt do diagnostyki molekularnej mikroorganizmów.
Platforma badawcza mieleckiego Laboratorium Mikrobiologicznego to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie pracowni mikrobiologii w Polsce.

Zakup platformy badawczej był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sprawiedliwości (z Funduszu Sprawiedliwości) w kwocie 250 tysięcy PLN oraz  Grupy Azoty z Tarnowa, która dołożyła brakujące 100 tysięcy PLN.

W czwartek, 9 lipca, przed głównym wejściem do mieleckiego szpitala odbyła się uroczystość podpisania umowy na dotację celową na zakup platformy. Dokument podpisał w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości – Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu i Zbigniew Torbus, p.o. dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. W uroczystości uczestniczyli licznie samorządowcy z terenu powiatu oraz pracownicy szpitala.

Jak powiedział Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki, w ramach funkcjonowania tej platformy możliwe będzie przeprowadzanie wielu testów. W chwili obecnej jednak, w dobie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, właśnie te badania będą wykonywane priorytetowo. Dziękując ministrowi M. Warchołowi za jego zaangażowanie w pozyskanie tego sprzętu podkreślał, że bardzo ważnym orężem w walce z pandemią jest czas wykonania badań oraz ich precyzja.
Czas oczekiwania na wyniki badań koronawirusa wynosi zaledwie 3 godziny. Zakres diagnostyki metodą „ go-away” (w pełni zautomatyzowanej) jest bardzo szeroki. Obejmuje on między innymi takie testy jak:
– test w kierunku MRSA – wymazy z nosa,
– test w kierunku Clostrdium Diff. – wykrywa gen toksyny B,
– test w kierunku MRSA, MSSA. mecA mecC – wymazy z nosa,
– test w kierunku CRE – wymaz z odbytu – wykrywa KPC, NDM, Oxa-48, Panel Enteric bakteryjny – obejmuje w jednym teście: Salmonella spp., Shigellosis, Campylobacter, Panel Enterc wirusowy – z kału – wykrywa: Noro1, 2, Rota, panele Enteric pasożyty – bezpośrednia detekcja –wykrywa: Giardia Lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium (parvum i hominis),
– test w kierunku GBS,
– test w kierunku CT/GC – wymazy z pochwy, szyjki macicy, mocz, Panel Flu A/B – górne i dolne drogi oddechowe, panel Bordetella pertussis/parapertussis – górne i dolne drogi oddechowe.
www.powiat-mielecki.pl