Strona główna POWIATY mielecki Informacje na temat usługi dodatkowej przy odbiorze odpadów zielonych

Informacje na temat usługi dodatkowej przy odbiorze odpadów zielonych

USŁUGI DODATKOWE

Powstające na nieruchomości bioodpady dzielimy na dwie frakcje tj.

– odpady BIO czyli odpadki kuchenne np. obierki z warzyw i owoców, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skorupki po jajkach,

– odpady zielone np. skoszona trawa, liście, gałązki.

Odpady BIO odbierane są bezpośrednio z nieruchomości z brązowego pojemnika:

– w okresie od kwietnia do października raz w tygodniu,

– w miesiącu listopadzie dwa razy w miesiącu,

– w miesiącach grudzień-marzec jeden raz w miesiącu.

Brązowy pojemnik można uzupełnić odpadami zielonymi i wystawić do odbioru tylko w wyznaczonych dniach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem tj.:

– w okresie od kwietnia do października raz w miesiącu (wyjątek stanowi kwiecień 2022 r. dwa razy w miesiącu),

– w miesiącu listopadzie dwa razy w miesiącu,

– w miesiącach grudzień-marzec jeden raz w miesiącu.

Odpady zielone można również dostarczać samodzielnie do PSZOK.

Zmiany w odbiorze odpadów zielonych: TUTAJ 

Powstające na nieruchomości odpady zielone mogą być odbierane częściej, w tym celu należy skorzystać z tzw. UŁUGI DODATKOWEJ. Usługa realizowana jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mielcu –  UCHWAŁA NR XLIV/449/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 31 marca 2022 r.

JAK I GDZIE ZAMÓWIĆ USŁUGI DODATKOWE

Usługi dodatkowe świadczy Urząd Miejski w Mielcu za pośrednictwem podmiotu odbierającego odpady. Usługi dodatkowe nie są objęte zakresem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Usługi dodatkowe realizowane są w miesiącach od maja do października 2022 r.

Co należy zrobić, żeby zamówić usługę:

  • wypełnić wniosek do pobrania – TUTAJ 
  • wypełniony wniosek można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgłoszenie musi zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (budynek za Policją), pokój nr 14, I piętro,
  • do wniosku należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty za cały okres lub wybrany miesiąc/e, opłatę należy wnosić na rachunek bankowy nr 14 1020 4913 0000 9902 0118 7723 z dopiskiem „Usługa dodatkowa—odpady”,
  • złożony wniosek wraz z dowodem wpłaty jest podstawą do odebrania specjalnej naklejki, którą umieszcza się na klapie brązowego pojemnika (naklejka służy do identyfikacji nieruchomości, dla których świadczona będzie usługa dodatkowa) – naklejki wydawane są w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (budynek za Policją), pokój nr 14, I piętro.

UWAGA! Brak uiszczenia opłaty oraz naklejki na pojemniku będzie podstawą do zaprzestania realizacji świadczenia usługi dodatkowej w danym miesiącu/okresie.

Szczegółowe informacje udzielane są mailowo odpadykomunalne@um.mielec.pl lub pod nr telefonów 17 787 42 72 lub 17 787 42 74.

mielec.pl