Strona główna POWIATY Informacja Urzędu Miasta i Gminy na temat funkcjonowania przychodni na terenie Gminy...

Informacja Urzędu Miasta i Gminy na temat funkcjonowania przychodni na terenie Gminy Baranów Sandomierski

W związku z dynamicznie wzrastającym w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym, związanym ze wzrostem liczby przypadków zakażeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem), powodującym chorobę COVID-19 oraz ogłoszeniem przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) stanu pandemii jak i wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego Gmina Baranów Sandomierski informuje, że nastepuje zmiana organizacyjna funkcjonowania Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w miejscowościach: Baranów Sandomierski, Wola Baranowska, Ślęzaki oraz Skopanie.

  1. Rejestracja pacjentów w poradniach odbywać się będzie tylko telefonicznie;
  2. Drzwi do poradni będą zamknięte – chyba, że jest to niezbędne (stan nagły) lub pacjent został umówiony na konkretną godzinę do lekarza;
  3. Pacjentom będą udzielane teleporady w godzinach pracy przychodni;
  4. Nie należy zgłaszać się po recepty – prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie;
  5. Zawiesza się wszystkie wizyty profilaktyczne w poradniach w Baranowie Sandomierskim, Woli Baranowskiej i Ślęzakach oraz Skopanie, w tym szczepienia ochronne (z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej), wizyty w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – które bez uszczerbku dla zdrowia dzieci i dorosłych mogą zostać wykonane w późniejszym terminie;
  6. Poradnie, w których są wykonywane szczepienia, będą wykonywać jedynie szczepienia przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze i ospie wietrznej,oraz rotawirusom; Celem umówienia szczepienia, należy dokonać rejestracji telefonicznej – zgodnie z pkt. 1.

 

Wszelki kontakt z poradniami m.in. w celu rejestracji, uzyskania informacji, przepisania recepty itp., powinien zostać uzyskany w rozmowie telefonicznej:

 

Poradnia w Baranowie Sandomierskim: telefon: 15-811-80-08 pomiędzy godz 8.00- 18.00

Poradnia w Woli Baranowskiej: telefon: 15-811-07-78 pomiędzy godz.8.00-13.00

Poradnia w Ślęzakach: telefon: 15-811-87-08 pomiędzy godz. 8.00-15.00

Poradnia w Skopaniu: telefon: 15 812-10-23 pomiędzy godz. 8.00-18.00

W przypadku gdy pacjent podejrzewa u siebie objawy choroby COVID-19 tj. duszności, gorączkę powyżej 38 st. C, kaszel i/lub ból mięśni nie powinien zgłaszać się do poradni a bezwzględnie zgłosić telefonicznie ten stan do:

– Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tarnobrzegu: telefon: 509-824-032.

– Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu oddział obserwacyjno- zakaźny, telefon: 17-78-00-390.

Za powyższe zmiany NZOZ przeprasza, jednakże ich wprowadzenie jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i pracowników poradni do odwołania.

www.baranowsandomierski.pl