Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Informacja o dodatku węglowym

Informacja o dodatku węglowym

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym, regulującej zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego informujemy, że stosowne wnioski będzie można składać w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca składania wniosków oraz wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, zostaną podane do wiadomości mieszkańców na stronie internetowej Urzędu Miasta z chwilą uprawomocnienia się w/w ustawy oraz wejścia w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.

tarnobrzeg.pl