Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Informacja dotycząca wiosennych przymrozków

Informacja dotycząca wiosennych przymrozków

W związku z przymrozkami wiosennymi jakie miały miejsce na terenie miasta Tarnobrzega oraz sygnałami producentów rolnych o wystąpieniu szkód w uprawach rolnych informuję, iż na wniosek producenta rolnego istnieje możliwość przeprowadzenia szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie przeznaczona pod uprawę powinna być zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega—www.tarnobrzeg.pl oraz w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, Biuro Obsługi Interesantów, sektor A, sala 1, stanowisko 5: Edukacja, Zdrowie, Kultura, Sport, Komunalny, Środowisko, Fundusze Pomocowe, w godzinach pracy urzędu.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 12 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, Biuro Obsługi Interesantów, sektor A, sala 1, stanowisko 5: Edukacja, Zdrowie, Kultura, Sport, Komunalny, Środowisko, Fundusze Pomocowe, w godzinach pracy urzędu. Do wniosku należy załączyć kopię wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok.

 

www.tarnobrzeg.pl