Strona główna POWIATY Informacja dotycząca kwarantanny

Informacja dotycząca kwarantanny

tel. 509 824 032

tel. 15 822 63 18

tel. 15 823 66 64

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Co to oznacza?

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś. Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się  do poniższych zaleceń.

 • Nie opuszczaj domu.
 • Nie wychodź do sklepu.
 • Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym.
  Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy. Jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną
  (tel. 509 824 032 lub 15 822 63 18) lub zgłoś się na oddział zakaźny
  (Szpital Powiatowy ul. Żeromskiego 22 w Mielcu tel. 17 780 03 90,
  unikając transportu publicznego.
 • Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Do weryfikowania przestrzegania kwarantanny wyznaczeni zostali funkcjonariusze policji – odwiedzą Cię oni w czasie trwania kwarantanny.
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl

Więcej informacji na stronie internetowej gov.pl       lub infolinii NFZ: 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5 000 zł.

 

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

Pod numerem telefonu 17 867 13 19 można uzyskać podstawowe informacje dla osób, które powracają z zagranicy i są bezwzględnie zobowiązane do kwarantanny domowej. Informacja ta dotyczy jedynie miejsca odbywania kwarantanny.

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj – nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Co możesz zrobić?

W ośrodkach pomocy społecznej zostały uruchomione infolinie, poprzez którą osoby objęte kwarantanną domową, a w szczególności osoby starsze, samotne
i niepełnosprawne mogą informować o swoich potrzebach w zakresie zakupu lekarstw, żywności oraz innych.

Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości, w której mieszkasz.

 • Miasto i Gmina Baranów Sandomierski – tel. 782 062 966
 • Miasto i Gmina Nowa Dęba – tel. 15 846 34 94, 15 846 34 93
 • Gmina Gorzyce – tel. 15 836 20 74
 • Gmina Grębów – tel. 15 811 27 17

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ciepły posiłek w domu

W sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina – nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowychtakiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Policją.

Potrzebujesz pomocy psychologa?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu uruchomiło telefoniczne poradnictwo psychologiczne. Porady dla osób objętych kwarantanną udzielane są pod numerem telefonu 661 667 970.

 

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i są bezwzględnie obowiązane do kwarantanny domowej:

 • Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową.
 • Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 zł

W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:

 • osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe Gminy (miejsca zameldowania w Polsce), w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach.

W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pod nr telefonu 17 867-13-19 można uzyskać podstawowe informacje dla osób, które powracają z zagranicy i są bezwzględnie zobowiązane do kwarantanny domowej. Informacja ta dotyczy jedynie miejsca odbywania kwarantanny.

www.tarnobrzeski.pl