Strona główna POWIATY Informacja dotycząca azbestu

Informacja dotycząca azbestu

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ogłasza kolejny nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032”.

Termin składania wniosków wyznacza się do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Wypełnione wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail : urzad@baranowsandomierski.pl.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Gminy http://www.baranowsandomierski.pl/gospodarka/ochrona-srodowiska/wnioski/azbest/

Planowany termin odbioru azbestu z nieruchomości przez firmę wyłonioną w drodze przetargu ustala się od 15 sierpnia 2020 roku.

Realizacja wniosku uzależniona będzie od wysokości pozyskanych przez Gminę środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
O realizacji wniosku decyduje kolejność wpływu wniosku do Urzędu.

W przypadku wątpliwości, pytania można kierować telefonicznie pod numer: 15 811 85 81 wew. 114.

www.baranowsandomierski.pl