Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Informacja dla Uczestników projektu „Tarnobrzeg bez smogu” – piece na gaz

Informacja dla Uczestników projektu „Tarnobrzeg bez smogu” – piece na gaz

W związku z rozpoczęciem prac związanych z montażami piecy na gaz proszę o dostarczenie (zgodnie z Regulaminem naboru deklaracji do projektu z dnia 26.06.2020 r.- załączony poniżej) Oświadczania na wyrażenie zgody Gminie Tarnobrzeg na  dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – wykonanie instalacji gazowej w budynku – druk poniżej do pobrania.

Do oświadczenia należy dołączyć opinię kominiarską zawierającą:

  1. zapis iż istniejący kanał wentylacji grawitacyjny nawiewny jest prawidłowy
    i nadaje się do dalszej eksploatacji, 
  2. kanał wentylacji grawitacyjny wywiewny jest prawidłowy i nadaje się do dalszej eksploatacji,
  3. kanał spalinowy – dymowy   jest prawidłowy i nadaje się do dalszej eksploatacji
    i możliwe jest  wpięcie kotła gazowego kondensacyjnego w któryś z nich,
  4. czy istniejący kanał spalinowy umożliwia montaż wkładu kominowego
  5. szkic techniczny, 
  6. ewentualne zalecenia prac jakie muszą być wykonane w celu bezpiecznej eksploatacji modernizowanej kotłowni .

Oświadczenie wraz z opinią kominiarską należy składać w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5.

Uwaga:

Ponadto informujemy o konieczności wykonania prawidłowo uziemionego i zabezpieczonego gniazda elektrycznego, do którego zostanie podłączona montowana instalacja. Jest to konieczny warunek montażu przedmiotowej instalacji.

 

www.tarnobrzeg.pl