Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Informacja dla Uczestników projektu OZE – fotowoltaika

Informacja dla Uczestników projektu OZE – fotowoltaika

Uprzejmie informujemy, iż  Miasto Tarnobrzeg w dniu 01.07 br. ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy zadania pn.: Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, które są poddawane ocenie.  Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na przełom września/października.

Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą oraz o kosztach związanych z montażem instalacji  zostanie podana na stronie internetowej miasta w zakładce OZE https://um.tarnobrzeg.pl/oze-odnawialne-zrodla-energii

Przypominamy, iż mieszkańcy Tarnobrzega, którzy podpisali umowę z Miastem  w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu mogą się zgłaszać po odbiór umowy.

Warunkiem wydania umowy jest brak zaległości finansowych w stosunku do Miasta oraz uregulowane sprawy własnościowe nieruchomości wskazanej w w/w umowie.

Informacje dot. posiadanych zaległości można uzyskać osobiście w Kasie Urzędu Miasta, ul. Mickiewicza 7.

Odbiór umowy: ul. Kościuszki 30, pokój nr 210 w godzinach od 7:30 do 14:00

tarnobrzeg.pl