Strona główna POWIATY Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sandomierz dnia 13 maja 2020 r. przymrozku wiosennego, Burmistrz Sandomierza informuje o możliwości przeprowadzenia szacowania strat w uprawach powstałych na skutek obniżenia się temperatury poniżej 0°C. Szacowanie strat jest możliwe tylko na wniosek poszkodowanego rolnika (wzór wniosku w załączeniu). Termin przyjmowania wypełnionych formularzy wniosków w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu upływa 27 maja 2020 r.

Szacowanie strat nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia powstania szkody.

Uwaga!

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 27.05.2020 r.: listownie, za pośrednictwem skrzynki nadawczej ePUAP oraz mailowo na adres: bądź na adres e-mail: sekretariat@um.sandomierz.pl

WNIOSEK DO POBRANIA

www.sandomierz.pl