Strona główna POWIATY Informacja dla mieszkańców miasta i gminy Baranów Sandomierski

Informacja dla mieszkańców miasta i gminy Baranów Sandomierski

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie i życie Mieszkańców Gminy, jak również Pracowników  Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych, wprowadza się z dniem 16 marca, do odwołania, następujące zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

  • Klienci Urzędu, obsługiwani będą wyłącznie na Punkcie Obsługi Klienta, pozostała część UMiG stanowi przestrzeń zamkniętą dla osób nie będących pracownikami Urzędu;
  • w bezpośrednim kontakcie będą załatwiane tylko sprawy pilne i niecierpiące zwłoki;
  • zaleca się załatwianie spraw w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: urzad@baranowsandomierski.pl; e- PUAP lub telefonicznie, pod nr telefonu – 15 811-85-81;
  • Urząd Miasta i Gminy, pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30;
  • otwarte jest wyłącznie wejście do Urzędu pod wieżą zegarową;
  • apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum;
  • ciągłość pracy UMiG jest zachowana, wszelkie decyzje wydawane są na bieżąco.

Wszystkie powyższe działania podejmowane są w trosce o Mieszkańców i Pracowników. Chodzi również o to, by nie doprowadzić w wyniku zakażenia pracownika do objęcia Urzędu kwarantanną, która skutkować będzie całkowitym zamknięciem Urzędu i paraliżem funkcjonowania administracji publicznej w Gminie. Taki paraliż to przede wszystkim ogromny problem dla obywateli, dlatego też uprzejmie prosimy o wyrozumiałość.

Burmistrz Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

/-/ Marek Mazur

www.baranowsandomierski.pl