Strona główna POWIATY III Gminny Konkurs Wiedzy o AIDS

III Gminny Konkurs Wiedzy o AIDS

Podejmując działania w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, 13 grudnia po raz trzeci w Szkole Podstawowej w Kurozwękach, przeprowadzony został Konkurs Wiedzy o AIDS dla uczniów klasy VII szkół podstawowych. Organizatorami konkursu były: Weronika Orzechowska i Anna Skubera. Jego celem było poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki AIDS/HIV, kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec chorych na AIDS lub osób zakażonych wirusem HIV, integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. W rywalizacji udział wzięła młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy Staszów – z dwóch staszowskich szkół podstawowych nr 1 i nr 3, ze szkoły w Koniemłotach, Mostkach, Czajkowie i Kurozwękach. Konkurs polegał na napisaniu testu wiedzy z zakresu tematu AIDS/HIV. Komisja Konkursowa dokonała oceny testów wiedzy i wyłoniła zwycięzców:

-ex aequo I miejsce – Julia Nahajczuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, Oliwia Dziewięcka ze Szkoły Podstawowej w Kurozwękach,

-ex aequo II miejsce – Roksana Grosicka ze Szkoły Podstawowej w Czajkowie, Maria Skrzypek ze Szkoły Podstawowej w Kurozwękach

-ex aequo III miejsce –Adam Maćkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie i Wiktoria Mocak ze Szkoły Podstawowej w Mostkach.

Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie wręczyła pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Danuta Batóg w towarzystwie dyrektora szkoły, Marzanny Tomporowskiej i organizatorek konkursu.

Na zakończenie spotkania dyrektor, Marzanna Toporowska podziękowała opiekunom za zaangażowanie i przygotowanie uczniów, a młodzieży za liczny udział w konkursie.

Tekst i fot.: Weronika Orzechowska
www.staszow.pl