Strona główna POWIATY Gratulacje dla dyrektorów i nauczycieli

Gratulacje dla dyrektorów i nauczycieli

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Kazimierz Skóra, witając wszystkich przybyłych gości, którym złożył najserdeczniejsze życzenia. Skierował również słowa podziękowania za kształtowanie charakterów
i umysłów młodych pokoleń, za pomoc w odkrywaniu ich pasji i talentów, za inspirowanie i motywowanie do osiągania sukcesów.

Nagrody Wójta Gminy przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. W roku bieżącym Komisja Nagród na podstawie uchwały Nr XLVIII.324.2018 Rady Gminy Grębów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grębów pozytywnie zaopiniowała 19 wniosków.

Z inicjatywy Wójta  nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty za dotychczasowe osiągniecia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej została wyróżniona P. Bogusława Szewc – Dyrektor Przedszkola w Grębowie.

 

www.grebow.com.pl