Strona główna POWIATY Gminne inwestycje

Gminne inwestycje

W naszej gminie rozpoczęły się prace budowlane mające na celu poprawę komfortu mieszkańców. Jedną z nich jest zmierzająca ku końcowi budowa chodnika na ul. Krętej w Pysznicy.

Jest to droga gminna. Długość projektowanego odcinka chodnika od km 0+000 do km 0+490.

Inwestycja objęła: wykonanie warstwy odsączającej oraz warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni chodnika, utwardzonych poboczy asfaltowych, odwodnienia drogi i chodnika, oraz oznakowania poziomego i pionowego.

www.pysznica.pl