Strona główna POWIATY Gmina Staszów z dofinansowaniem na usuwanie azbestu

Gmina Staszów z dofinansowaniem na usuwanie azbestu

Gmina Staszów od lat systematycznie usuwa szkodliwy azbest. We wtorek, 5 kwietnia, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisano umowę na realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2022 roku.

Stosowny dokument na realizację zadania z prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Ryszardem Gliwińskim podpisał burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć.

Dotacja z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na bieżący rok dla gminy Staszów wynosi 120 000,00 złotych. Zadanie pn. „Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2022 roku” realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.


Burmistrz miasta i gminy Staszów informuje, że mieszkańcy, którzy zdemontowali pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planują demontaż szkodliwego pokrycia w 2022 roku, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją groźnych dla zdrowia materiałów. W pierwszej kolejności dotacja będzie przyznawana na zadania polegające na demontażu materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, a następnie na zadania związane z samym odbiorem wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, po zakwalifikowaniu wniosku, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z datą wpływu.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest. Mieszkańcy nie mogą natomiast ubiegać się o dopłatę do nowego pokrycia dachowego.

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów. Wzór wniosku można pobrać w siedzibie urzędu lub pobrać załącznik znajdujący się poniżej. Warto się śpieszyć, ponieważ wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z uwzględnieniem „Regulaminu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Staszów”.

staszow.pl